Innhold

I løpet av uke 31 vil de fleste kommunene ha fått nok doser til å tilby første vaksinedose til sine innbyggere som er 18 år og eldre. Fra og med uke 32 åpnes det derfor opp for å tilby befolkningen andre vaksinedose tidligere enn planlagt. Det betyr at andre dose kan fremskyndes. De som får flyttet timen sin vil få beskjed om dette på SMS.

De nye retningslinjene sier også at de som har ventet lengst på andre dose skal prioriteres først. Det er ikke åpnet for at spesielle grupper skal prioriteres for kortere intervall.

Når du har mottatt SMS om ny time kan du kontakte vaksinetelefonen på telefon 940 02 205 dersom den nye timen ikke passer.


Publisert: 02.08.2021 13:49:42
Sist endret: 04.08.2021 13:55