Vannkvalitet ved friluftsbad

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar prøver av vannkvaliteten ved friluftsbad på Øvre Romerike. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt 17. august 2017.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Resultatene er betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten gjennomgående er god.
Med hensyn til temperatur på badevannet er den fortsatt i underkant av 20 ⁰C for de fleste av badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Sted Dato

E.coli/100 ml

Grenseverdi:
1000

Int. enterokokker/100 ml

Grenseverdi:
400

Vanntemp.

'C

Meieriodden - Hurdal kommune 17.8. 4 4 18
Åsanden - Hurdal kommune 17.8. 15 30 18

 

 


Publisert: 06.07.2017 15:01:05
Sist endret: 04.08.2017 08:59