Innhold

Har du husket å lese av vannmåleren din?

Frist for vannmåleravlesning var 8. januar 2023

Linken for å sende inn vannmåleravlesning holdes åpen noen dager til.
Vær vennlig å registrere din vannmåleravlesning så snart som mulig. 

Konsekvens ved å ikke lese av før mulighet for registrering stenger

Dersom du ikke leser av vannmåleren vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere års forbruk.

Hvordan leser du av måleren din?

  1. Gå inn på følgende lenke: Registering 2022, Hurdal
  2. Les av tallene før komma på måleren din. Dersom måleren ikke har komma, leser du av alle tallene. Disse tallene skal du skrive inn i feltet for "ny målerstand"
  3. Ta med alle nuller som står foran tallet når du leser av måleren.

Avlesningen registreres enten elektronisk via lenken ovenfor, eller ved å returnere avlesningskortet manuelt. Vi anbefaler at du registrerer mobilnr ditt når du leser av måleren slik at du kan få tilsendt SMS neste år.

 

Spørsmål

Kommunen kan veilede og svare på de fleste spørsmål rundt dette med måleravlesning. Ta kontakt om du er usikker på fremgangsmåte eller har spørsmål.


Publisert: 12.01.2023 14:49:33
Sist endret: 12.01.2023 14:52