Innhold

Hurdal kommune ser behov for å revidere sentrumsplan vedtatt i 2018 innenfor noen konkrete temaer.

 

Her kan du lese planprogrammet som beskriver temaer som ønskes revidert, hvilke utredninger som anses som nødvendige og planprosessen med viktige milepæler og frister.

Innspill til planprogrammet eller det videre planarbeidet sendes ved elektronisk svarskjema på kommunens hjemmeside under menyvalg «høringer». Det kan også sendes epost til postmottak@hurdal.kommune.no. Svarfrist er 18.01.2023.


Publisert: 02.01.2023 08:47:44
Sist endret: 02.01.2023 08:54