Innhold

Kommunens ansvar

  • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
  • Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på fem til ti centimeter.

Dersom du oppdager feil og mangler kan du melde dette inn skriftlig til kommunen på epost: drift@hurdal.kommune.no

Skriv hva som er feilen, hvor feilen er lokalisert, legg også ved din kontaktinformasjon (navn og telefonnummer) slik at vi kan ta kontakt dersom vi har ytterligere spørsmål.

Ved akutte situasjoner kan vakttelefon for kommunalt vann og avløp nås direkte på mobil: 952 72 754

Vegvesenets ansvar

  • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. I Hurdal gjelder dette Østsidevegen, Vestsidevegen, Skrukkelivegen, Minneåsvegen, Steinsjøvegen (frem til skisenteret), Knaimoen, Høversjøvegen og Rustadvegen. Gjelder også gangvegene langs Østsidevegen og Vestsidevegen.

På disse veiene er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring vegtrafikksentralen på tlf: 175. Du kan også ringe dit for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no

Privat ansvar

  • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag

 

Informasjon angående mørke veilys i Hagaholtet, Prestegårdshagen og Klokkermoen

Lampene i de gamle anleggene på Hagaholtet, Prestegårdshagen og Klokkermoen er utgått på dato.

Det er ikke pærer å få kjøpt til disse veilysene.

Det er ikke avsatt penger til å skifte ut de gamle lampene. 

Vi er kjent med mørklagte veilys, men det er dessverre ikke rom til å gjøre noe med dette.

 


Publisert: 03.01.2020 14:28:15
Sist endret: 03.01.2020 14:28