Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - høring

Handlingsplan 2020-2023 med budsjett 2020 er nå lagt til offentlig høring med høringsfrist 10. desember 2019.