Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Emneord a-å

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I Hurdal er mange fine badeplasser. Tre av disse vedlikeholdes av kommunen; Meieriodden og Åssanden ved Hurdalssjøen samt en plass ved Høversjøen. Foruten vanlig vedlikehold som gressklipping osv. tas det vannprøver på disse badeplassene for å ha kontroll med vannkvaliteten.

Her er kart som bla. viser hvor badeplassene er.

Meieriodden

Meieriodden badeplass

  

   Sandstrand ved Hurdal Kirke.
• Langgrunt. Friområde med rastemuligheter.
• Toalett tilpasset funksjonshemmede, parkeringsplass.

 

 

 

 

Åssanden

Åsand badeplass

   I nordenden av sjøen, ved utløpet av Hurdalselva.
• Langgrunt, og med fin sandstrand.
• Friområde med god plass og rastemuligheter.
• Lekeområde, toalett tilpasset funksjonshemmede, stor parkeringsplass.
Avkjøring ca 1 km sør for Hurdal Torg langs Rv 180.

 

 Ny grill på Åsanden

 

 

 På Åssanden er det satt opp ny grill til de som gjester stranda. Her trenger du bare å ta med grillkull selv.

 

 

 

 

Høversjøen (sørenden)

Høversjøen badeplass

   Liten sandstrand, begrenset med plass.
• Flytebrygge/kanobrygge (kan også brukes som fiskebrygge).
• Toalett tilpasset funksjonshemmede, rastemuligheter.
• Begrenset parkeringsmulighet ved selve plassen,  bedre parkeringsplass ca 200 m unna, ved bomavgiftsstasjon.

 

 

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Brannvesen 110
Vakttelefon vann og avløp 95 27 27 54
Barnevernvakten 64 84 25 75
Viltvakt 95 05 68 86
Beitevakt

415 45 521/
469 51 919

Legevakt 116117

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Hurdal Rådhus 66 10 66 10
NAV 55 55 33 33
Rådmann 66 10 66 10
Ordfører 66 10 66 15
Hurdal skole og kultursenter  66 10 67 50
Biblioteket 66 10 67 75

Åpningstider

TittelNummer
Hurdal Rådhus  
Servicetorget 0800-1500
Biblioteket  
ØRAS  oeras.no

Nyttig info

Post og besøksadresse
Minneåsvegen 3 
2090  Hurdal
Org.nr: 939 780 777
Bankgiro 8601 68 33187
Kommunenr 0239
postmottak@hurdal.kommune.no