Innhold

Barnehagens satsningsområde

For barnehageåret 2019/20 har vi særlig fokus på livsmestring og helse. Vår visjon er: Gode relasjoner som skaper inkludering. Med langsiktig mål om å bidra til robuste barn. 

Vi er så heldige å få være med på et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet, som heter inkluderende barnehage – og skolemiljø. Prosjektet gjelder hele læringsløpet fra barnehage- skoleslutt, med fokus på et inkluderende og trygt miljø for barna. Helt konkret i barnehagen handler det om en nulltoleranse for mobbing, vi jobber med vennskap og er en bidragsyter til å skape robuste barn. Vi skal bygge barna, til å bli gode utgaver av seg selv – og gi de noen verktøy slik at de kan takle både motgang og medgang videre i livet. Personalet har jobbet mye med dette prosjektet og fått faglig påfyll når det gjelder å se barnet, hvordan vi snakker til barn og hvordan vi sammen skal nå målet om nulltoleranse for mobbing. 

På grunnlag av dette prosjektet har vi valgt tema livsmestring og helse, med robuste barn som langsiktig mål. For å oppnå dette har vi visjonen: Gode relasjoner som skaper inkludering. Dette skal vi oppnå ved å jobbe med verdiene til kommunen; Raus, modig og solid. I tillegg har vi stort fokus på voksenrollen, siden relasjoner alltid er de voksnes ansvar. Vi skal bidra til , og legge til rette for at: Barna tør å ta egne valg, dele sin mening, hjelpe hverandre, skape gode relasjoner mellom barn-barn og voksen-barn, skape trygghet og glede i hverdagen. For å oppnå dette må personalet være anerkjennende voksne som tar ansvar for relasjonene, se det enkeltes barn behov og utvikling, møte barna der de er, og ha fokus på at barnas meninger er like mye verdt som de voksnes.

Dette barnehageåret skal vi ha fokus på eventyret om de tre bukkene bruse og fortellingene om Ole Brumm.  Barna kan enkelt være med på å påvirke innholdet, og å medvirke i arbeidsmetodene. Både eventyrene og fortellingen handler om å samarbeide, være modig, hjelpe hverandre, tørre å ta sjanser være ulike, stole på hverandre og gjøre noe felles. Dette er igjen med på å underbygge vårt satsningsområde dette året. 


Publisert: 10.03.2019 20:55:24
Sist endret: 10.03.2019 20:55