Innhold

Barnehagens satsningsområde

I barnehageåret 2021/22 satser barnehagen vår på tre områder. Vi er med i et prosjekt som omhandler barnehagemiljø og krenkelser, samtidig som at kommunen jobber for å bli en trafikksikker kommune. I tillegg satser vi på språk. Vår visjon er: Gode relasjoner som skaper inkludering. Med langsiktig mål om å bidra til robuste barn. 

Alle ansatte i barnehagen er med i et prosjekt laget av Høgskolen i Innlandet, hvor vi jobber med barnehagemiljø og krenkelser. I 2021 ble barnehageloven endret, og vi fikk en ny «mobbelov». Den sier at vi må undersøke og lage en aktivitetsplan på alt som oppleves som mobbing/krenkelser, enten om det er noe vi ser, eller dere sier i fra om. Gjennom kurset fra Høgskolen i Innlandet lærer vi om å observere og avdekke krenkelser, hvordan vi skal håndtere de på best mulig måte, og hvordan vi kan jobbe for å forebygge fremtidige krenkelser. Det handler mye om voksenrollen og hvordan vi som voksne kan legge til rette for et godt og trygt barnehagemiljø.

Språk handler om mye mer enn bare uttale, det handler også om språkforståelse, setningsoppbygging og evnen til å kommunisere med de rundt seg. Barnehagen bruker språket aktivt i hverdagen. Vi bruker alle hverdagsituasjoner som språkstimulering ved å bruke beskrivende språk, som for eksempel; «den blå bilen skal opp på hylla», i stedet for å si «den skal dit». For de barna som ikke har utviklet et verbalt språk bruker vi tegn til tale i tillegg til at vi leser kroppsspråk og annen kommunikasjon.  Vi leser mye bøker og alle barna på storbarnsavdelingen er innom «språkgruppe» hver uke. Vi skal tidlig observere og kartlegge barn som sliter med språk og søke hjelp hos andre instanser, i tillegg til å jobbe ekstra godt med disse barna.

Vi skal ha fokus på at Hurdal kommune skal bli en trafikksikker kommune. Vi skal hjelpe barna til å utvikle gode holdninger i tidlige barneår. Barna skal utvikle evner til å forstå hva som kan være en risiko i trafikken, hva som kan være med å trygge dem når de ferdes i trafikken og evne å ta andres perspektiv. Både dere foreldre og vi ansatte er gode rollemodeller for barna i trafikken ved at vi bruker belte i bilen, hjelm når vi sykler, refleks når vi går og overholder de trafikkreglene som er når vi ferdes ute. I arbeidet sammen med barna vil vi bruke Naffens trafikkboks, som er utviklet av NAF.


Publisert: 10.03.2019 20:55:24
Sist endret: 24.01.2022 12:12