Innhold

Tegn til tale

Hos oss bruker vi tegn-til- tale, som en støtte til det verbale språket. Målet vårt er å bruke tegn gjennom hele dagen; i samling, under måltider, påkledning, stellesituasjon og lek. Barna synes tegn er gøy, og vi blir stadig kjent med nye tegn. Vi opplever at barn som strever med språket av en eller annen årsak, har et godt utbytte av tegn som støtte. 


Publisert: 10.03.2019 21:21:19
Sist endret: 24.01.2022 08:18