Innhold

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 33 og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis.

PP-tjenestens oppgave

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan du få hjelp til?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Relevante nettsider

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hjelpemiddelsentralen i Oslo

NAV

Barn og unges psykiske helsvern (BUP) Øvre Romerike

Aktuelle lover

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

Henvisningsskjema

Hvis foresatte er bekymret for eget barns utvikling eller opplæring anbefaler vi at foresatte først tar kontakt med barnehagen / skolen. Personalet der kan bidra til å vurdere om barnet bør henvises til PPT. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT. 

Henvisningskjema for barnehage og skole

IUP og årsvurdering for barnehager

IOP og årsvurdering for skole

Tilmelding vedrørende elever med manglende R-lyd

Kontaktinformasjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Hurdal

Telefon sentralbord: 66 10 66 10. 

Epost: postmottak@hurdal.kommune.no                                            

Postadresse: Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal

PP-rådgiver Viera Vavrincikova

Telefon: 40 435 831

Epost: Viera.Vavrincikova@hurdal.kommune.no


Publisert: 29.09.2016 10:43:35
Sist endret: 11.09.2020 17:14