Innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass. Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole, dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider:

Mandag-fredag 07.00-17.00 utenom ordinær skoletid.

Steng i juli måned, juleferie og påskeferie.

Kontaktinfo:

Østsidevegen 11, 2090 Hurdal

Avdelingsleder: Nina Helene Solem

Daglig leder: Miriam Theodorsen

Telefon:  40647801 / 66106757

epost: husk@hurdal.kommune.no

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

Hurdal kommune tilbyr 100% og 60% plass i SFO og barnehage.

Morgen-SFO er inkludert alle dager ved full plass, og på de valgte dagene ved 60% plass.

Juli er betalingsfri. Betaling for mat er inkludert i brukerbetalingen.
Ferier: De som har SFO tre dager, 60%,  kan bruke sine faste dager i ferier hvor SFO er åpen, dvs. i august før skolestart, i skolens høst- og vinterferie, samt ut juni etter skoleslutt.
Ekstra dager kan kjøpes for kr. 200 pr. dag (gjelder kun for barn med 60% plass).

Skjema for innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

Priser for SFO-plass
Antall dager Pr. mnd
5 3 121 kr.
3 2 155 kr.

Det betales for 11 måneder. Betaling for mat er inkludert i brukerbetalingen.

Påmelding SFO - ferier og fridager

Skjema for feriepåmelding finner du i skjemaoversikten A-Å når det er tid for påmelding.

 Vedtekter SFO Hurdal skole og kultursenter

Klage

 

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Lover

Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Rammeplan for SFO gjelder fra 1.august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Rammeplan for SFO


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 04.11.2020 11:00