Innhold

Valgfag

Hurdal skole og kultursenter tilbyr elevene ulike valgfag. Tilbudet kan variere fra trinn til trinn på grunnlag av elevtallet på trinnet og foretrukne valg.

I skoleåret 2019-2020 undervises det i følgende fag:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Design og redesign
  • Programmering
  • Teknologi i praksis


Faget har en timeressurs på 90 minutter pr. trinn pr. uke. Faget velges på nytt hvert år. Det er anledning til å velge samme fag i tre år. Ved endring av valgfag settes standpunktkarakter etter hvert år. Ved samme fag i to eller tre år settes standpunktkarakter etter siste år.

Fremmedspråk og arbeidslivsfag

Hurdal skole og kultursenter tilbyr følgende fremmedspråk skoleåret 2019-2020

  • Tysk
  • Spansk
  • Engelsk fordypning (10. trinn)

I tillegg tilbys faget Arbeidslivsfag på alle trinn.

Det gis standpunktkarakter i fremmedspråk/arbeidslivsfag etter 10. trinn. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i faget. Faget fremmedspråk/arbeidslivsfag velges for alle tre årene på u-trinnet. Det gis i noen tilfeller anledning til omvalg.

Påmelding

Elevene får påmeldingsskjema til fremmedspråk/arbeidslivsfag og valgfag i april i 7. trinn. Elevene i 8. og 9. trinn får påmeldingsskjema til valgfag samme tid. Skjemaene skal signeres av foreldre/foresatte.


Publisert: 10.01.2019 13:31:39
Sist endret: 10.01.2019 13:31