Innhold

Valgfag

Hurdal skole og kultursenter tilbyr elevene ulike valgfag. Tilbudet kan variere fra trinn til trinn på grunnlag av elevtallet på trinnet og foretrukne valg.

Hurdal skole og kultursenter tilbyr følgende valgfag:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Design og redesign
  • Programmering
  • Innsats for andre


Faget har en timeressurs på 90 minutter pr. trinn pr. uke. Faget velges på nytt hvert år. Det er anledning til å velge samme fag i tre år. Ved endring av valgfag settes standpunktkarakter etter hvert år. Ved samme fag i to eller tre år settes standpunktkarakter etter siste år.

Fremmedspråk og arbeidslivsfag

Hurdal skole og kultursenter tilbyr følgende fremmedspråk:

  • Tysk
  • Spansk
  • Arbeidslivsfag 

Det gis standpunktkarakter i fremmedspråk/arbeidslivsfag etter 10. trinn. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i faget. Faget fremmedspråk/arbeidslivsfag velges for alle tre årene på u-trinnet. Det gis i noen tilfeller anledning til omvalg.

Påmelding

Elevene får påmeldingsskjema til fremmedspråk/arbeidslivsfag og valgfag i april i 7. trinn. Elevene i 8. og 9. trinn får påmeldingsskjema til valgfag samme tid. Skjemaene skal signeres av foreldre/foresatte.


Publisert: 10.01.2019 13:31:39
Sist endret: 01.03.2023 10:33