Skolefritidsordningen (SFO)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager.

Åpningstiden varierer fra skole til skole. Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

For å få plass må barnet være elev ved skolen. Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning.

Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Priser:

Antall dager Morgen og ettermiddag Kun morgen Kun ettermiddag
5 3 468 kr. 997 kr. 2 992 kr
4 3 191 kr. 997 kr 2 394 kr.
3 2 394 kr. 997 kr. 1 995 kr.
1 - 2 1 595 kr. 997 kr. 1 995 kr.

Det betales for 11 måneder. Betaling for mat er inkludert i brukerbetalingen.

 

 

 

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

 Påmeldingskjema SFO

 

Påmelding SFO - ferier og fridager

Påmeldingsskjema deles ut som ranselspost.  

 

Vedtekter

 Vedtekter SFO Hurdal skole og kultursenter

 

Klage

 

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

 

Lover

Åpningstider:

Mandag-fredag 07.00-17.00 utenom ordinær skoletid.

Steng i juli måned, juleferie og påskeferie.

 

Kontaktinfo:

Østsidevegen 11, 2090 Hurdal

Avdelingsleder: Nina Helene Solem

Daglig leder: Anne Karin Hansen

Telefon:  40647801/66106750

epost: husk@hurdal.kommune.no