Innhold

Bakgrunn

Legat til bekjempelse av kreftsykdom

Formål

Legatets disponible avkastning skal benyttes til beste for kreftsyke med familie, bosatt i Hurdal.

De tiltak som støttes skal hver for seg og samlet bedre mottakerens situasjon fysisk og/eller sosialt. Tiltakene kan rettes til den enkelte kreftsyke, dennes nærmiljø og hele den aktuelle målgruppen.

Kriterier

Legatet skal ved løpende tildeling til enkeltpersoner normalt ikke tildele mer enn 10. 000,- i en enkelt tildeling, og heller ikke tildele til enkeltpersoner mer enn én gang per år.

Fremgangsmåte

Søknader sendes til Hurdal kommune innen 10. desember.

Mail: postmottak@hurdal.kommune.no 


Publisert: 19.03.2021 13:17:29
Sist endret: 19.03.2021 13:17