Innhold

Foreldreveiledningskurset Circle of security (COS).

Hurdal kommune tilbyr to kurs i året:
Høsten fra uke 41
Våren fra uke 9

Meld deg på kurs og gjør en investering i ditt barns liv, og i deres familiehverdag.

Hva er Circle of security?

COS er et foreldreveilednings-program hvor målet er å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Trygg tilknytning styrker barn, og er en viktig beskyttelsesfaktor.

Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte.

Tilknytningen med det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene starter i spebarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen.

Det er mange gode grunner til å jobbe for at ditt barn skal føle seg trygg i sin relasjon til deg. Trygge barn er blant annet mer empatiske, opplever mer glede med foreldrene, søker foreldrene for hjelp når de har det vanskelig, har bedre selvfølelse, har lettere for å etablere varige vennskap og kan ta andres perspektiv.

Hva lærer jeg på et Circle of security kurs?

COS kurs skal støtte foreldre eller de som jobber med barn, til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har, og hvordan de kan møte behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte.

I COS er den følelsesmessige og reflekterende delen av programmet viktigere enn å lære foreldre teknikker på hvordan de takler barns atferd. COS legger vekt på at alle foreldre har sine ”kamper” og ting de strever med.

I stedet for teknikkene på hvordan man takler barns atferd, arbeides det med refleksjon hos foreldre for å se hva dette egentlig handler om. På denne måten gis du som forelder flere valg i forhold til hvordan du ønsker å løse utfordringene. Dette skiller COS fra en del andre foreldreveiledningsprogram.

  • Observere, tolke og møte barnets behov
  • Hjelpe barnet til å regulere egne følelser
  • Håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende
  • Takle egen frustrasjon i møte med barnet

Generell informasjon

Vi gjør oppmerksom på at vi på kurset kommer inn på foreldres egne barndomserfaringer. Du må selv kjenne på om du er ”klar” for et kurs som kan berøre egne erfaringer, selv om ingen behøver å dele mer enn de selv ønsker i gruppen.

COS kan brukes uavhengig av kulturell bakgrunn. DVD`en og det skriftlige materiellet som brukes i dag er på norsk.

COS kan komme til glede og nytte i alle relasjoner - ikke bare mellom deg og ditt barn.

Kursene er forebyggende og kan være til glede for alle foreldre. Det kan være like nyttig for foreldre som har store barn (opp til tenåringer) som små barn, selv om DVD-materiellet kun viser yngre barn.

Kurset ledes av sertifiserte COS-P kursholdere.


Publisert: 23.01.2019 12:50:15
Sist endret: 24.02.2020 09:16