Innhold

Demenskoordinator

Demenskoordinator er tilgjengelig på Helsetunet i Doktorvegen 13 på torsdager mellom kl. 09:00 – 14:00 og kan kontaktes på telefon 916 39 237 i dette tidsrommet.

Hvem kan få hjelp

  • Personer med mistanke om demenssykdom som har behov for demensutredning.
  • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
  • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.

Samarbeidspartnere

  • Fastlege i utredningsøyemed.
  • Spesialisthelsetjenesten ved utredning av personer under 67 år, eller ved demensutredning med komplisert og sammensatt sykdomsbilde samt demensutredning av psykisk funksjonshemmede.

Pris

Tjenesten er gratis

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsider

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 12:48:13
Sist endret: 23.02.2021 19:25