Innhold

Digital samhandling/meldingsansvarlig

Kommunene på Øvre Romerike har elektronisk forsendelse og mottak av dokumenter og meldinger. Dette inkluderer epikriser, kliniske henvisninger, pleie og omsorgsmeldinger, mottak av svarmeldinger fra laboratorier og røntgen, ulike meldinger til Nav, Reseptformidler, Sysvak osv.

Våre systemer kommuniserer med fastleger, private aktører, stat, fylkeskommune og ulike helseforetak fra pleie og omsorg, legevakt, fengsel og helsestasjonene. Kommunene har Felles Forvaltning for sine dataløsninger, lokalisert i ett interkommunalt samarbeid ved Digitale Gardermoen (DGI).

Kontaktpunkt

For akutt eller planlagt nedetid:

Epost:

meldingsansvarlig@hurdal.kommune.no
og

meldingsansvarlig@dgi.no  

(Ønskes kopimottaker i kommunen anbefaler vi at adressen til nhn-ansvarlig i kommunen legges inn)

Ta gjerne kontakt med Felles Forvaltning dersom:    

  • Dere har et lengre driftsavbrudd
  • Det ikke er noen EDI-kommunikasjon
  • Dere bytter virksomhetssertifikat
  • Dere bytter journalsystem
  • Det er endring på personell på legekontoret
  • Dere har spørsmål vedrørende samarbeidsavtaler, rutiner eller versjon på meldingstyper

Epost: meldingsansvarlig@dgi.no 

Telefon: 64 00 90 00 (be om Felles Forvaltning Helse og Omsorg(FFHO)

Tidspunkt kontaktpunkt er tilgjengelig 
Alle hverdager: kl.08.00 – 15.30

 

Virksomhetssertifikat
Sertifikat kan lastes ned fra Norsk Helsenett sitt adresseregister

 


Publisert: 25.10.2017 10:56:00
Sist endret: 25.10.2017 10:56