Innhold

Ergo- og fysioterapitjenesten i Hurdal kommune

Hvis du har behov for kommunal ergoterapi- eller fysioterapitjeneste tar du kontakt med oss. Vi trenger nødvendig informasjon om deg og ditt behov for å kunne gi de rette tjenestene. Nedenfor finner du henvisningsskjema til alle våre tjenester.

Skjema for å søke om fysioterapi

Skjema for å søke om ergoterapi

Henvisningsskjema ergo og fysio (utskriftsversjon)

Utskrevet skjema kan sendes til adressen: Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal. Merk konvolutt med Ergo- og Fysiotjenesten.  Henvisninger kan også leveres ved resepsjonen på hurdal helsetun, Doktorveien 13, 2090 Hurdal. 

Alle henvisninger blir vurdert med Ergo- og fysioterapitjenestens prioriteringsnøkkel for å vurdere hvor mye tjenesten haster.

Fysioterapi

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesykepleier i kommunen.

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte utfordringer etter sykdom eller skade.

Vi kan tilby:

 • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
 • Behandling og opptrening
 • Gruppetrening

Du kan få kommunal fysioterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr behandling/trening til hjemmeboende pasienter. 

Fysioterapitjenesten i Hurdal kommune tilbyr to ulike gruppetreningstilbud.

Livsstilspoliklinikken

Livsstilspoliklinikken er et gruppetreningstilbud til deg som ønsker å få veiledning i helsefremmende trening for å fremme god livskvalitet. 
Treningen blir ledet av kommunal fysioterapeut og tar utgangspunkt i klinisk forskning med intervallbasert utholdenhetstrening og styrketrening.


Treningene foregår tirsdag og torsdag kl. 13.30 – 15.00.

Ta direkte kontakt med fysioterapeut dersom du har spørsmål eller er interessert i å delta på gruppen.

Styrke- og balansegruppen «Sterk og stødig»

Systematisk styrke- og balansetrening i grupper på opptil 7 personer, forbeholdt eldre med balanseproblemer og fallproblematikk, som kan gå korte avstander uten ganghjelpemidler.

Styrke- og balansegruppen passer for deg som bor hjemme og som har redusert funksjon, styrke og balanse. Du kan ha falt og/eller være redd for å falle. Du kan gjerne ha flere tjenester i kommunen. Du trenger å være noe motivert for å trene.

Hvordan melde seg på 
De som kan henvise til treningene er deltaker selv, men med samtykke kan også pårørende og andre tjenester i kommunen også henvise. Ved mottatt henvisning vil fysioterapeuten kontakte deg for informasjon. Det er ansvarlig fysioterapeut som vurderer om du vil dra nytte av denne type behandling. Før oppstart og etter avslutning testes du med ulike tester for å kartlegge ditt funksjonsnivå.

Treningene
Treningene / deltakelse er gratis.
Fysioterapeuten forsøker å tilpasse treningen til hver enkelt, så langt dette lar seg gjøre i en gruppe. Vi har fokus på det positive ved å trene, og at det skal være hyggelig å trene hos oss.

Fysioterapeuten kan bestille drosje (via pasientreiser) om du har behov for dette.

Treningene foregår to ganger i uken, på Hurdal helsetun, i fysioterapisalen. Treningene er på mandager og fredager fra kl. 10:30-11:30.

Hver deltaker får totalt 10 uker med gruppetrening, før plassene rulleres på nye deltakere. 

Ta direkte kontakt med fysioterapeut dersom du har spørsmål eller er interessert i å delta på gruppen.

Søke om fysioterapi

Skjema for å søke om fysioterapi

Ergoterapi

Du kan få bistand fra ergoterapitjenesten for å kunne fungere i hverdagen om du har utfordringer med:

 • daglige gjøremål,
 • aktiviteter på grunn av alder,
 • funksjonsnedsettelse,
 • sykdom eller skade.

Ergoterapi er en betegnelse på behandling og rehabilitering gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet for å fremme selvstendighet og deltakelse.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Kompensering for tap av funksjon ved å tilrettelegge, tilpasse og gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjemmet for å fremme mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Du kan få ergoterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene og annet helse- og omsorgspersonell i kommunen

Søke om ergoterapi

Skjema for å søke om ergoterapi


Publisert: 19.09.2016 13:27:56
Sist endret: 15.11.2016 15:13