Innhold

Helsestasjon

Helsestasjonens formål

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Helsestasjonsvirksomheten skal i første rekke arbeide for å forebygge fysiske, psykiske og sosiale helseskader hos spe- og småbarn, og for å fremme deres totale helse. Dette innebærer råd, veiledning og støtte til foreldre eller andre i barnas omgivelser. Vi samarbeider med andre kommunale tjenester og spesialhelsetjenesten ved behov, systematisk spe- og småbarnsundersøkelse, samt vaksinering blir utført ved helsestasjonen etter rutiner som vist under. Vi gjør oppmerksom på at individuelle avtaler kan gis utenom disse alderstrinnene.

Helsestasjonens oppgaver 

Nyfødt: Barselbesøk til mor og barn av jordmor. Hjemmebesøk av helsesøster. 

4. uker: Gruppekonsultasjon med helsesøster. 

6.uker: Individuell undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege.
1.dose med rotavirusvaksinen Rotarix.

3.mndr: Individuell avtale hos helsesøster. 1.dose med vaksinen Hexyon som beskytter mot de seks sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B og hepatitt B.
2. dose med rotavirusvaksinen Rotarix. 

4.mndr: Gruppekonsultasjon med fysioterapeut og helsesøster. 

5.mndr: Individuell avtale hos helsesøster. 2.dose med vaksinen Hexyon. 

6.mndr: Individuell undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege 

8.mndr: Gruppekonsultasjon med helsesøster og fysioterapeut. 

10.mndr: Individuell avtale hos helsesøster 

12.mndr: Individuell undersøkelse og veiledning med helsesøster og lege. 
3. dose med vaksinen Hexyon 

15.mndr: Individuell avtale hos helsesøster. 
MMR- vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. 

17.mndr: Ved behov 

2. år: Individuell avtale hos helsesøster og lege. Språk. 

4.år: Individuell avtale hos helsesøster. Syn- og hørselstest. 

5-6år: Skolestart undersøkelse av lege på helsestasjonen. 
skolestartundersøkelse og veiledning ved helsesøster på skole. 

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Åpningstid og kontaktinformasjon

Åpningstider utenom avtale: 09.00 - 15.00

Individuelle konsultasjoner går som normalt, og alle nyfødte som ønsker tilbys hjembesøk.

Adresse: Torget 5, 2090 Hurdal 

For kontaktinformasjon trykk her  

Skolehelsetjenesten

Til de foresatte: 

Helsetjenesten i skolen arbeider for å fremme elevenes totale helse og å forebygge sykdom og skade. Videre arbeider helsetjenesten i skolen sammen med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i kommunen for å løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skolen. Helsetjenesten for elever er målrettet og tilpasset behov og risiko. 

Skolen har helsesykepleier (tidl. helsesøster) som har kontor i/nær skolen. 

Forebygge sykdom 

Helsetjenesten i skolen skal først og fremst drive forebyggende helsearbeid. Det drives ikke behandlende virksomhet som hos fastlegen, men helsetjenesten i skolen kan eventuelt henvise til videre undersøkelser og behandling ved behov. 

Taushetsplikt

Helsetjenesten har taushetsplikt. Opplysninger gitt til oss bli rikke gitt videre til skolen eller andre samarbeidspartnere uten at det er nødvendig, og da med foresattes samtykke. 

Foreldrerådgiving

Hvordan møte barns protest og få et vellykket samspill? kommunen har flere tilbud knyttet til foreldrerollen, ta kontakt med helsesykepleier for ytterlige informasjon om dette. 

Vaksiner og helsesjekkprogram 

1. trinn: Skolestartundersøkelse med lege og helsesykepleier

2.trinn: Tilbud om vaksine mot difteri/ stivkrampe/ kikhoste/ polio 

3.trinn: Helsesamtale med vekt- og høydemåling. 

6.trinn: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) 

7.trinn: Tilbud om vaksine mot humant papilloma virus (HPV) jenter og gutter 2.doser 

8.trinn: Helsesamtale med vekt- og høydemåling 

10.trinn: Tilbud om vaksine mit difteri/ stivkrampe/ kikhoste/ polio 

 

For mer informasjon om nasjonalt vaksineprogram, se helseinstituttet fhi.no 

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier: Desirée Arntzen 

Helsesykepleier er tilstede på skolen: 

Tirsdager, torsdager og fredager 08.30 -15.30 

Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon og mail:

Mandag - fredag kl 08.30 - 15.30 

Telefon: 90273698

Mail: desiree.arntzen@hurdal.kommune.no 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

Jordmortjenesten

Jordmor er på helsestasjonen hver onsdag og time kan bestilles  på tlf 45636714

Kontaktinformasjon - helsesykepleier i Hurdal

Trykk her for kontaktinformasjon. 

Svangerskapsomsorg 

Svangerskapsomsorgen er en del av kommunens forebyggende helsetjeneste og innebærer et samarbeid mellom fastlege og jordmor. 

Alle Svangerskapskontroller er gratis 

Første kontroll anbefales i svangerskapsuke 8-12. 

Du bestiller time ved å ringe helsestasjonen på telefon 45636714. Husk å ringe så snart utreise fra sykehuset etter fødsel er planlagt for å avtale hjemmebesøk. 

Jordmor i Hurdal tilbyr: 
 • Individuell tilpasset svangerskapsomsorg 
 • Informasjon, veiledning og samtale i forhold til å være gravid, og om å ta vare på seg selv, barnet og parforholdet. 
 • Fødselsforberedelse med individuelle samtaler 
 • Livsstilsråd
 • Ammeveiledning 
 • Barseltid 
 • Samtale etter fødsel 
 • Jordmorbesøk etter hjemkomst fra sykehuset 
 • Prevensjonsveiledning og prevensjon 
 • Etterkontroll 6-8 uker etter fødsel 
 • Henvisning til sykehus eller andre instanser ved behov. 

Svangerskapskontroll 

Når gjennomføres svangerskapskontroll?

Første kontroll anbefales i uke 8-12. 

videre kontroller: 

 • Uke 18 - Ultralyd 
 • Uke 24 
 • Uke 28 
 • Uke 32 
 • Uke 36
 • Uke 40 
 • Barselbesøk
 • Etterkontroll 

 I uke 41 Bestill overtidskontroll på sykehus. 

Nyttige tips til svangerskapskontroll

Ta med - Helsekort for gravide og morgenurin hver gang du kommer til kontroll 

Være med - Ektefelle/samboer/søsken er velkommen til å være med til jordmor 

Når skal du ta kontakt med fødeavdelingen? 
 1. Rier eller sterke vedvarende smerter i magen 
 2. Vannavgang 
 3. Blødninger 
 4. Lite fosterbevegelser 

Telefonnummer Akershus universitetsykehus:

Avdeling Nordbyhagen: 67964207

Avdeling Kongsvinger: 62887360

Nyttige nettsider: 

 

Lege 

Helsestasjonen har lege annenhver torsdag.

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

 


Publisert: 22.09.2016 13:04:26
Sist endret: 02.09.2021 08:45