Innhold

Hjelpemidler

Har du redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder, kan du låne hjelpemidler av kommunen for en avgrenset periode. Målet med lånet er at du skal få en enklere hverdag.

Hva slags hjelpemidler kan jeg låne?

Kommunens helse- og omsorgstjeneste har et utvalg av hjelpemidler til utlån, som for eksempel:

  • hjelpemidler som letter forflytning
  • hjelpemidler for personlig hygiene

Syn og hørselshjelpemidler samt kognitive hjelpemidler kan også formidles via kommunens helse- og omsorgstjeneste. En kommunal ergoterapeut kan bistå deg i å søke tilskudd for innkjøp av nødvendige husholdningshjelpemidler.

Hvem kan låne hjelpemidler?

Personer som er bosatt eller oppholder seg i kommunen, og har redusert funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemidler?

  • Lånetiden for enklere hjelpemidler er normalt tre måneder, men kan forlenges om du har behov for det.
  • Trenger du et hjelpemiddel over lengre tid, hjelper kommunen deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Husk å levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger.

Hvordan går jeg fram for å få lånt hjelpemidler?

Ta kontakt med kommunens helse- og omsorgstjeneste for å låne hjelpemidler. For utlån i en kort periode, behøver du ikke henvisning fra lege. Helse- og omsorgstjenesten kan foreta en funksjonsvurdering for å kunne tilby riktig hjelpemiddel.

Kommunen kan hjelpe deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Søknadskjema - NAV

Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten

Reparasjon av hjelpemidler

Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet.

Enklere reparasjoner

  • Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner på enkelte hjelpemidler. Ta derfor først kontakt med oss når du har et hjelpemiddel som ikke fungerer.

Akutt behov for reparasjon

  • Kommunene sender hjelpemiddelet til hjelpemiddelsentralen ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som ikke kommunen selv ikke har.

NAV Hjelpemiddelsentral - reparasjon og vedlikehold

NAV Hjelpemiddelsentral - generelt  

Utlevering og tilbakelevering

Hjelpemidler som er lånt ut av NAV-hjelpemiddelsentral sendes tilbake hvis de ikke lenger er i bruk. Hjelpemidlene må først leveres i kommunen før de kan sendes til NAV-hjelpemiddelsentral. 

Hjelpemidler som er lånt ut fra kommunen i en kort periode (Under 3 måneder), leveres tilbake til kommunen. Utlånte hjelpemidler fra kommunen må vaskes før tilbakelevering. 

Kommunen kan bistå med utkjøring og henting i tilfeller der det ikke er mulig for personer å hente hjelpemidlene selv. Dette vurderes individuelt i hver enkelt sak, og blir avtalt etter en vurdering er gjort. 

Adressen for å tilbakelevere hjelpemidler er Doktorveien 13, 2090 Hurdal. Hjelpemidler kan leveres eller hentes imellom 09.00-14.00 onsdag og fredag. 

Ta kontakt med ergoterapitjenesten før tilbakelevering av hjelpemidler. Tlf:  66106529

Samarbeidspartnere

Pris

Utlån av hjelpemidler er gratis.

Klage

Skal du klage på en avgjørelse om korttidsutlån av hjelpemidler, sender du klagen til kommunen. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. Kommunen vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Skal du klage på en avgjørelse om varig utlån, kan du klage til NAV Fristen er seks uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. NAV Hjelpemiddelsentral vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV Hjelpemiddelsentral saken videre til NAV Klageenhet.

Du vil få beskjed når klagen din er ferdig behandlet.

Aktuelle lover

Folketrygdloven kap. 10 (Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet)

Helse- og omsorgstjenesteloven. kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 (Hjelpemidler og ergonomiske tiltak)

Forskrift om hjelpemiddelsentralene

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

 


Publisert: 21.09.2016 15:09:27
Sist endret: 27.10.2020 09:31