Kommunepsykologen jobber primært med kvalitetssikring av kommunens psykososiale tilbud for barn, ungdom og familier. Dette skjer gjennom å delta i plan- og systemarbeid, gjennom undervisning, veiledning og drøftinger med andre faggrupper, og gjennom deltakelse i ulike former for tverrfaglig samarbeid og prosjekt. Tanken er å tilføre økt psykologisk kompetanse til kommunen og de som jobber i den.

Kommunepsykologen har ikke et eget behandlingstilbud, ved behov anbefales det å kontakte helsestasjonen, psykisk helse eller fastlege.

Kommunepsykologen har fokus på:

  • forebygging og tidlig innsats
  • barn og ungdom
  • tverrfaglig samarbeid