• Julespleis til vanskeligstilte familier og enslige i Hurdal

  Les saken »

 • Høring - Økonomiplan 2024 - 2027, med årsbudsjett 2024

  Les saken »

 • Målgruppe for vaksine mot covid-19 og influensa

  Les saken »

 • Småbarnskafé fredag 17.11 utgår

  Les saken »

 • Tilskudd til private veier

  Kommunestyret har vedtatt videreføring av tilskudd til private veier i 2023.

  Les saken »

 • Slik blir du bedre forberedt på krise

  Tema for årets utgave av Egenberedskapsuka er ØVE. Vi oppfordrer alle innbyggere til å øve og ta nødvendige grep for å styrke egenberedskapen.

  Les saken »

 • Nytt tilbud til barn og unge

  Kulturskolen tilbyr nå undervisning i visuell kunst.

  Les saken »

 • Ønsker du å søke om midler fra Grønt Fond til din bedrift eller organisasjon?

  Som et verktøy for å styrke kommunens bærekraftsatsning er det opprettet et Grønt fond. Ønsker du å søke om midler fra Grønt fond til din bedrift eller organisasjon finner du en link til søknadskjema her.

  Les saken »

 • Tilskudd til inkludering av barn og unge

  Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

  Les saken »

 • TV aksjonen 2023

  TV-aksjonen NRK Redd Barna går til å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

  Les saken »

 • GjenbruksHuset

  Mange av oss har klær som aldri blir brukt. Nå kan vi gi de videre til noen som virkelig trenger dem.

  Les saken »

 • Gratis rådgivning om energiøkonomisering (ENØK) i eldre og verneverdige bygg

  Les saken »

 • Informasjonsmøte om utvikling i Hurdal sentrum, Hurdalstunene

  Hurdal kommune, i samarbeid med AEKO eiendomsutvikling og DARK arkitekter, inviterer til informasjonsmøte om boligprosjektet Hurdalstunene.

  Les saken »

 • Trivselsregler i biblioteket

  Ta vare på biblioteket ditt og alt det inneholder. Hold ro og orden, og rydd opp etter deg før du forlater lokalet. Vis hensyn til andre bibliotekbrukere.

  Les saken »

 • SMS-varsel om vannmåleravlesning

  For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger i henhold til reglementet tar kommunen i bruk SMS-varsling. Det er derfor viktig at du sjekker om vi har riktig telefonnummer registrert på deg.

  Les saken »

 • Kommunestyrevalget 2023

  Det har vært gjennomført møte i Valgstyret, og Valgstyrets protokoller for Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Hurdal er godkjent. Følgende personer er valgt inn som medlemmer av kommunestyret:

  Les saken »

 • Valgresultater

  Endelig valgresultat forventes tidligst tirsdag 12.september kl 19.00.

  Les saken »

 • Foreløpige valgresultater

  Endelig valgresultat forventes å foreligge tidligst tirsdag 12.september kl 19.00.

  Les saken »

 • Høstferieaktiviteter for barn og unge

  Årets høstferieaktiviteter for barn og unge er åpne for påmelding!

  Les saken »

 • Bakovervendt er best!

  Visste du at vi er godkjent som trafikksikker kommune?

  Les saken »

 • Småbarnskafé

  Velkommen til småbarnskafé på Frivillighetens hus

  Les saken »

 • Kurs i mestring av depresjon

  Kurset er på torsdager kl. 11- 13.30 på helsetunet. Oppstart 19. oktober

  Les saken »

 • Revidering av områdeplan for Hurdal sentrum

  Les saken »

 • Helsetunet får nytt kjøkken

  Les saken »

 • Erstatning etter naturskadeordningen

  Vi har fått flere henvendelser vedrørende muligheter for erstatning etter siste dagers hendelser.

  Les saken »

 • Ny sentralbordløsning

  Vi innfører ny sentralbordløsning i dag, tirsdag 8.8.23.

  Les saken »

 • Varsel om nedbør, flom- og jordskredfare

  Farevarselet for regn og flom- og jordskredfare er oppgradert fra oransje til rødt farenivå for de kommende dagene.

  Les saken »

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 - Forhåndsstemming

  Du kan forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 fra og med 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du forhåndsstemme der du er, i hele landet, uavhengig av bosted.

  Les saken »

 • Badevannskvalitet uke 30

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

  Les saken »

 • Vanningsforbud oppheves

  På grunn av mye nedbør den siste tiden kan vanningsforbudet innført 9. juni oppheves.

  Les saken »

 • Manntall til offentlig ettersyn

  Manntall for kommunestyre- og fylkestingsvalg er nå lagt ut til offentlig ettersyn i Rådhuset.

  Les saken »

 • Hurdalselva restaureres

  Det er lite fisk og annet liv i Hurdalselva. Dette skal nå gjøres noe med og restaurering av elva er nå i gang.

  Les saken »

 • Badevannskvalitet uke 28

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

  Les saken »

 • Badevannskvalitet uke 26

  Les saken »

 • Innovasjonsprisen 2023

  Innovasjonsprisen 2023 er nå åpen for søknader.

  Les saken »

 • Hurdalsdagene 2023

  Har du satt av helgen 19.-20. august i kalenderen?

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 24

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

  Les saken »

 • Vi FRITID

  Hurdal kommune har tatt i bruk Vi FRITID.

  Les saken »

 • SLT modellen

  SLT er en samarbeidsmodell mellom kommune og politi for å ivareta kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familier.

  Les saken »

 • Ekstraordinært bålforbud på Øvre Romerike

  Øvre Romerike brann og redning vedtok 8.juni en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nes, Nannestad og Ullensaker.

  Les saken »

 • Politiske møter juni 2023

  Det avholdes følgende politiske møter i juni: Eldrerådet, Ungdomsrådet, Levekårsutvalget, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Plan- og næringsutvalget, Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

  Les saken »

 • Infomøte og workshop fritids- og kulturaktivitetskalenderen Vi FRITID

  I løpet av sommeren vil Hurdal kommune lansere fritids- og kulturaktivitetskalenderen Vi FRITID.

  Les saken »

 • Sommerferieaktiviteter for barn og unge

  Les saken »

 • Kommunestyrevalget 2023 - Godkjente listeforslag

  Det er kommet inn 9 listeforslag til kommunestyrevalget 2023. Samtlige listeforslag er godkjent av valgstyret.

  Les saken »

 • Eidsvoll demenskor - samarbeid mellom Eidsvoll og Hurdal

  Les saken »

 • Øvre Romerike brann og redning 10 år!

  Øvre Romerike brann og redning feirer i år at det er 10 år siden dette interkommunale selskap ble stiftet. I den anledning ble det feiret med høytidelig markering på Hurdal brannstasjon.

  Les saken »

 • Gratis klima- og energirådgivning til styrer i borettslag, sameier og boligstiftelser

  Hurdal kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til styrer i boligselskap. Torsdag 1. juni kl 17 – 18 arrangeres det første av to digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i borettslag, sameier og boligstiftelser.

  Les saken »

 • Program for 17.mai i Hurdal

  Les saken »

 • UNGDOMMENS KULTURLEIR - EN SOMMERLEIR FOR DEG MELLOM 13 OG 17 ÅR

  Les saken »

 • Statssekretæren fra Klima- og miljødepartementet på befaring

  I Gjødingelva testes nå ut en ny naturbasert metode for erosjonssikring mot vassdrag. På befaringen før påske var to ordførere, og tre personer fra departementet blant gjestene.

  Les saken »

 • Månedlig fakturering av eiendomsgebyrer

  Les saken »

 • Innbyggermøte - Hvordan fremme god psykisk helse

  Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterer til innbyggermøte, tirsdag 25.april kl 19-21, i auditoriet/kinosalen ved Hurdal skole og kultursenter.

  Les saken »

 • Markering av frigjørings- og veterandagen 8.mai

  Hurdal kommune har gleden av å invitere til markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai.

  Les saken »

 • Politiske møter april 2023

  Det avholdes følgende politiske møter i april: Levekårsutvalget, Plan- og næringsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

  Les saken »

 • INVITASJON til Seminar «Foreldre for alltid

  Les saken »

 • Info om COS-p kurs

  Les saken »

 • Er du pensjonert sykepleier eller sykepleier med ledig kapasitet?

  Les saken »

 • Kommunestyrevalg 20023 - Listeforslag

  Hurdal kommune har fått inn 9 listeforslag til Kommunestyrevalget 2023, innen fristen 31.mars kl 12.00.

  Les saken »

 • Ny anbefaling for oppfriskningsdose med koronavaksine

  Les saken »

 • Åpningstider i påsken 2023

  Les saken »

 • Stand under Hurdalsdagene

  Les saken »

 • Ledig sykepleierstilling

  Les saken »

 • TikTok og Telegram på tjenesteenheter

  Kommunene i DGI samarbeidet: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes tar konklusjonen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet på alvor og anbefaler nå ansatte å fjerne TikTok og Telegram fra tjenestemobiler og andre tjenesteenheter.

  Les saken »

 • Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

  Hurdal kommune tilbyr frem til 31. desember 2023 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere.

  Les saken »

 • 28. MARS: GRATIS KURS OM ENERGITILTAK I ELDRE MURBYGG

  Les saken »

 • Oppstart av reguleringsarbeid - Hurdalstunene

  Planområdet omfatter deler av offentlig veiformål og det varsles derfor samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4.

  Les saken »

 • Politiske møter mars 2023

  Det avholdes følgende politiske møter i mars: Ungdomsrådet, Levekårsutvalget, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Plan- og næringsutvalget, Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

  Les saken »

 • Info om vaksinering

  Les saken »

 • All hands on deck!

  Les saken »

 • Trimmen - lavterskel treningstilbud

  Les saken »

 • Skattelister lagt ut til offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Barnas Røde kors i Hurdal

  Eidsvoll og Hurdal Røde kors starter nytt aktivitetstilbud for barn og unge i Hurdal.

  Les saken »

 • Driftsstøtte til lag og foreninger

  Les saken »

 • Hva savner du i Hurdal sentrum?

  Les saken »

 • Viktig info til eiere av eldre bygg i Viken - gratis ENØK-rådgivning og kurs

  Les saken »

 • Kommunestyrevalg 2023 - Ønsker ditt parti å stille liste til valget?

  Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget er 31.mars kl 12.00.

  Les saken »

 • Politiske møter januar og februar 2023

  Det avholdes følgende politiske møter i januar og februar: Levekårsutvalget, Plan- og næringsutvalget, Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

  Les saken »

 • KUNNGJØRING

  Les saken »

 • Ekstraordinær båndtvang for hund

  Les saken »

 • Månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyrer

  Les saken »

 • Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  Les saken »

 • Åpning helsestasjon for seniorer 6. februar

  Les saken »

 • Vannmåleravlesning

  Les saken »

 • KURS I MESTRING AV DEPRESJON

  Les saken »

 • Oppdag bildebøker!

  Med leseheftet "Spire til leseglede" har Hurdal bibliotek trukket frem 100 bildebøker du bør lese. Det er bildebøker fulle av fantasi og tull & tøys, bildebøker som handler om relasjoner, både til familie og venner, og om egen identitet. Det er bildebøker der dyr er hovedfiguren, det er helter, spenning og det er mysterier.

  Les saken »

 • Behandling av korona med tabletter

  Les saken »

 • Hurdal skole og kultursenter søker deg som har kompetanse til å jobbe som lærer i grunnskolens 1.-10. trinn.

  Les saken »

 • Varsel om planoppstart for revidering av områdeplan for Hurdal sentrum

  Les saken »

 • Vil du hjelpe oss å forbedre nettsidene?

  Les saken »

 • HURDAL LEGESENTER holder STENGT 3. og 4. januar!

  Les saken »

 • Vil du hjelpe oss å forbedre nettsidene?

  Les saken »

 • Julehilsen fra ordfører

  Les saken »

 • Åpningstider i jula

  Rådhuset har begrenset åpningstid i jula.

  Les saken »

 • Vannmåleravlesning

  Les saken »

 • Ustabilitet på KommuneTV

  Vi gjør oppmerksom på at det er et kjent teknisk problem med KommuneTV. Dersom bildet ditt stopper opp, kan det hjelpe å friske opp nettleseren din. Vi beklager ulempene dette medfører.

  Les saken »

 • Høring - Rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan

  Kommunens trafikksikkerhetsplan legges ut på høring på kommunens hjemmeside. Frist for innspill er 8. januar 2023.

  Les saken »

 • Høring - Økonomiplan 2023 - 2026, med årsbudsjett 2023

  Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett for 2023, er nå lagt ut på høring. Høringsfrist 14.12.22 kl 09.00.

  Les saken »

 • Melding til kommunens seniorer

  Les saken »

 • Trenger du litt ekstra hjelp til jul?

  Les saken »

 • Tilrettelagt fritidsklubb åpner 1. desember

  Les saken »

 • Levekårsutvalget 28.11.22 - teknisk feil på stream

  Det oppstod teknisk feil under streaming av møtet i levekårsutvalget 28.11.22. Dette medfører dessverre at det ikke er mulig å publisere opptak av møtet.

  Les saken »

 • Vil du bidra til et trygt og godt miljø for barn og unge i Hurdal?

  FAU, SLT-koordinator, fritidsklubben og frivilligsentralen samarbeider om å opprette natteravnordning i Hurdal.

  Les saken »

 • Postlister i uke 47

  På grunn av oppgradering av sak-/arkivsystem vil postlistene kunne være noe ustabil i perioden 21. - 24.november.

  Les saken »

 • Politiske møter november og desember 2022

  Det avholdes følgende politiske møter i november og desember: Eldreråd, Ungdomsråd, Levekårsutvalget, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Plan- og næringsutvalget, Adminiistrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret. Behandling av årsbudsjett for 2023 gjennomføres i eget møte i Kommunestyret den 14.desember.

  Les saken »

 • Julegaver og matposer til vanskeligstilte familier

  Les saken »

 • Tilskudd til private veger i Hurdal for 2022 er nå utbetalt

  Les saken »

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader om strømstøtte 19. oktober

  Les saken »

 • Nytt næringslivssamarbeid

  Les saken »

 • Få gratis befaring om energibesparende boligtiltak

  Les saken »

 • Politiske møter i oktober

  I oktober avholdes det møter i følgende råd og utvalg: Eldrerådet, Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Levekårsutvalget, Plan- og næringsutvalget, Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

  Les saken »

 • PPT, kultur og frivilligsentralen er på flyttefot.

  Les saken »

 • Kulturpris og idrettsstipend

  Kjenner du noen som fortjener årets kulturpris eller idrettsstipend? Frist for nominering av kandidater er 1. november.

  Les saken »

 • Er du ingeniør eller utdannet innen helse?

  Les saken »

 • Nå er det på tide og rydde i bod og kjeller!

  Les saken »

 • Høstferieaktiviteter for barn og unge

  Les saken »

 • Velkommen til dialogmøte

  Les saken »

 • Hurdal kommunale vannverk

  Les saken »

 • Offisiell åpning av NAV Eidsvoll Hurdal

  Les saken »

 • Åpent møte med sannhets- og forsoningskommisjonen

  Fredag 23. september kl. 18.00 -20.00 vil Sannhets- og forsoningskommisjonen i samarbeid med Skogfinneforeningen holde åpent møte i Hurdal.

  Les saken »

 • Informasjon om Korona

  Les saken »

 • Pressemelding – badevannskvalitet uke 33

  Les saken »

 • Meld på din bedrift

  Les saken »

 • Nytt fagsystem

  Les saken »

 • Kulturskolen starter opp igjen

  Les saken »

 • Velkommen til nytt skoleår!

  Les saken »

 • Hjertetrim med fysioterapeut

  Les saken »

 • Velkommen til Hurdalsdagene

  Les saken »

 • Badevannskvalitet uke 31

  Les saken »

 • Literature in Ukrainan

  Literature in Ukrainan, both in paper and digital. / Biblioteket har litteratur på ukrainsk, både fysisk og digitalt.

  Les saken »

 • Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

  Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023

  Les saken »

 • Lyst til å hjelpe til i skolehagen vår?

  Les saken »

 • Badevannskvalitet

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

  Les saken »

 • Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester.

  Les saken »

 • Sommerferieaktiviteter for barn og unge

  Les saken »

 • Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

  Les saken »

 • Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

  Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble vedtatt av Hurdal kommunestyre 18.5.2022.

  Les saken »

 • Kommunikasjon skole-hjem

  Alle kommunale skoler i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes bruker kommunikasjonsløsningen Vigilo.

  Les saken »

 • Program for familiens dag i Hurdal

  Les saken »

 • 17.mai - program og sangtekster

  I morgen kan vi endelig møtes igjen for å feire Norges nasjonaldag. Her finner du program for morgendagen og sangtekster for Ja vi elsker og Norge i rødt hvitt og blått.

  Les saken »

 • Vaksineoppdatering

  Les saken »

 • Program for 17.mai

  Årets 17.mai program er klart og vi gleder oss til å feire Norges nasjonaldag over hele bygda.

  Les saken »

 • Med mulighet for utskrift og kopi i biblioteket

  Trenger du et sted å sitte med studier, arbeid eller annet utenfor husets vegger, kan du benytte deg av biblioteket. Her finner du:

  Les saken »

 • Kurs i spillemiddelordningen

  Viken fylkeskommune arrangerer kurs i spillemiddelordningen.

  Les saken »

 • Spyling av hovedledningsnettet for vann våren 2022

  Les saken »

 • Informasjon om teststasjon

  Les saken »

 • Mobil gjenvinningsstasjon

  Les saken »

 • Vårrengjøring av veier og gater i Hurdal kommune

  Les saken »

 • Skal du ha overnatting i barnehage, skole, fritidsklubb eller lignende?

  Les saken »

 • Åpningstider i påsken

  Les saken »

 • Teststasjon i Hurdal - stengt i påsken

  Teststasjonen holder stengt i påskedagene. Første åpningsdag etter påske er fredag 22.april. Vi opplever nå meget lav testaktivitet i kommunen - det planlegges for å avvikle koronateststasjonene fra 1. mai.

  Les saken »

 • Virksomhet Helse og omsorg har fått nye kollegaer

  Les saken »

 • Påminnelse om båndtvang fra 1.april

  Les saken »

 • Kunne du tenke deg å være mer fysisk aktiv?

  Fysisk aktivitet fremmer god helse, gir bedre humør og søvn, mer energi, og reduserer stress.Voksne som i utgangspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å være i fysisk aktivitet omtrent 30 minutter med moderat til høy intensitet daglig. I Hurdal har vi flere gode tilbud til deg som ønsker å være mer fysisk aktiv.

  Les saken »

 • Fotballbygd med engelsk klubbsamarbeid

  Les saken »

 • Lærling i Hurdal kommune

  Les saken »

 • Kartlegging av utleieboliger

  Les saken »

 • Kommunestyret - Fagdag vann- og avløpsløsning

  Kommunestyret er innkalt til fagdag angående fremtidig vann- og avløpsløsning onsdag 9.mars kl 12.00.

  Les saken »

 • Beredskap i kommunene

  Les saken »

 • Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - 6. tildelingsrunde (2021)

  Les saken »

 • Ta kontroll over ditt digitale liv!

  Er du bevisst over personopplysninger og stedsdata som du legger fra deg i apper, og hva det brukes til av tredjepart? Deler du i overkant mye i sosiale medier, og har du sterke nok passord?

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom

  Les saken »

 • Hele bygda bidrar til folkefesten

  Les saken »

 • Høring planprogram for kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

  Planprogram er nå lagt ut på høring.

  Les saken »

 • Driftsstøtte til lag og foreninger

  Husk søknadsfristen 1.mars.

  Les saken »

 • Støttepilar - Veiledningsteam for fosterfamilier

  Les saken »

 • Åpning av nybygget ved Hurdal skole og kultursenter

  Les saken »

 • Endring i rutiner for bekreftende PCR-test og selvregistrering av positiv selvtest for covid-19

  Les saken »

 • Nå kan du låne fritidsutstyr gratis hele året hos BUA Hurdal

  Les saken »

 • Hilsen til 2022 - og siste nytt

  Les saken »

 • Ny fløy løfter skolen og kulturen i Hurdal

  Les saken »

 • Husflidskonkurranse

  Les saken »

 • Økonomiplan 2022-2025/ Årsbudsjett 2022

  Økonomiplan 2022-2025/ Årsbudsjett 2022 ble behandlet av formannskapet 24.november, og er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er satt til 8.desember kl 09.00

  Les saken »

 • Nytt Hurdalsmagasin

  Les saken »

 • Framgangsbygda Hurdal

  Les saken »

 • Kurs i tilskuddsportalen for lag og foreninger - AVLYST

  Kurset har dessverre blitt avlyst. Det vil bli satt opp nytt kurs etter jul.

  Les saken »

 • Næringsområder i Hurdal

  Les saken »

 • Fotokonkurranse

  Les saken »

 • Tildeling av midler.

  Les saken »


Publisert: 14.12.2016 12:40:51
Sist endret: 13.11.2020 15:07