Innhold

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjon i tillegg til en oppfriskningsdose etter 3 måneder etter 3. dose. Ved behov for ytterligere doser drøftes dette med fastlege.  

For personer over 80 år kan de som har fått 3 doser og ikke gjennomgått koronasykdom etter det få en ny oppfriskningsdose dersom de selv ønsker det. Oppfriskningsdosen kan tidlig gis etter 4 mnd. Dette er ikke en generell anbefaling fra folkehelseinstituttet, og det vil ikke bli innkalt til vaksinering med oppfriskningsdose.

Informasjon om 4.dose

Det tilbys nå fjerde dose til:

  • de med underliggende sykdommer bestemt i samråd med behandlende lege
  • for eldre over 80 år som har tre doser og ikke har vært smittet av covid-19.

Kommunen kaller ikke inn disse gruppene.
De må selv bestille tid for vaksinering.


Publisert: 22.04.2022 09:06:07
Sist endret: 09.05.2022 13:20