Innhold

Kontaktinformasjon 

Åpningstider kl 09.00-15.00 utenom avtale

Psykisk helse er flyttet til NAV sine lokaler i Hurdal 

Adresse: Torget 7, 2090 Hurdal 

Kontaktpersoner:

May Kristin Solberg, NAV-leder, may.kristin.solberg@nav.no, tlf: 948 443 55

Carina Linding Jensen, carina.linding.jensen@nav.no, tlf: 900 78 025

Anke Lippelt, anke.lippelt@nav.no, tlf: 915 164 31

Psykisk  helse

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er behovsprøvd.

Du kan få tilbud om individuelle samtaler. Vi gir også boveiledning og koordinerer individuell plan for de tjenestemottakere som har behov for dette.

Personer som:

  • har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager
  • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse

Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

  • Du eller en av dine nærmeste kan ta direkte kontakt på telefon eller skriftlig.
  • Bli henvist fra lege.
  • Bli henvist fra 2.linje tjenesten. Det vil si sykehus, DPS og ARA

Team møte hver mandag hvor nye henvisninger blir drøftet. Det blir tatt kontakt innen en uke etter at henvisning er mottatt.

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

 


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 15.09.2020 09:17