Innhold

Når barnet ditt strever i hverdagen kan det være godt å snakke med noen om hva som er lurt å gjøre.

I tverrfaglig innsatsteam har vi samlet fagpersoner fra ulike tjenester som kan hjelpe dere. Målet er å gi riktig hjelp til riktig tid, gjerne på flere arenaer samtidig.

Tilbudet er gratis og alle i teamet har taushetsplikt.                                           Brosjyre

Hva kan vi hjelpe med?

Du kan henvende deg til oss hvis du for eksempel er bekymret for barnets utvikling eller opplever utfordringer i familien. Vi gir rask hjelp uten henvisning, vedtak, diagnoser og kartleggingsskjema.

Det er ditt og familiens behov som avgjør hva slags hjelp dere får tilbud om, og hvem som skal hjelpe.

Hjelpen kan komme fra blant annet helsesykepleier, spesialpedagog i PPT, barnevernspedagog og/eller voksne ved barnets barnehage eller skole. Vi jobber sammen for at dere skal få riktig hjelp så raskt som mulig.

Ta kontakt, så avtaler vi nærmere. Du kan samarbeide om å ta kontakt med en lærer eller annen som kjenner barnet.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon hvis du ønsker å ringe

Dyveke Vaagen, kommunepsykolog, tlf 40411463.

Desiree Arntzen, helsesykepleier , tlf 90273698

Viera Vavrincikova, PP-rådgiver , tlf 40435831

Nina Therese Stranden, sosiallærer, tlf 40430870

Heidi Bjørtomt, virksomhetsleder, tlf  99010775

Eilen Borgeteien Torstensen, barnevernspedagog , tlf 48101558

Kontaktinformasjon hvis du ønsker å henvende deg skriftlig

Gi oss en kort beskrivelse av situasjonen du ønsker hjelp med og send oss det digitalt ved sikker innsending  eller per post til:

Tverrfaglig innsatsteam, Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal. 

Hva skjer etter første kontakt?

Du inviteres til en tverrfaglig drøfting. Det betyr at du får snakke med ulike fagfolk som jobber med barn og familier, slik at vi sammen kan finne hvilken hjelp dere trenger.

Du må ikke være med på drøftingen hvis du ikke ønsker det, og vi kan  avtale at du i stedet får en tilbakemelding etterpå.

Det tverrfaglige innsatsteamet møtes annenhver uke på familiens hus, på tirsdager i oddetallsuker.

Eksempler på tiltak

* Foreldreveiledning

Familieråd


Publisert: 18.03.2021 15:18:49
Sist endret: 06.04.2021 10:11