Innhold

Vold i nære relasjoner er et standardisert begrep hvor overgriper og offer er knyttet til hverandre ved nære familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen. Vold defineres som «enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom voldshandlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe han/hun vil» (Isdal, 2000).

Nyttige lenker

Hjelpesider med informasjon om vold i nære relasjoner:


Publisert: 23.05.2017 10:53:33
Sist endret: 05.10.2023 11:16