Innhold

Leie av kommunale bygg og anlegg

Hurdal kommune har utleie av følgende bygg:

Hurdal skole og kultursenter

Hurdal idrettshall

Hurdal aktivitetshus

 

Priser

Utleiesatser kommunale lokaler 2019

Type leie

 

 

INNTIL 5 TIMER

PER DØGN

 

Hurdal skole og kultursenter

Klasserom (B234)

500 kr.

900 kr.

Auditoriet

650 kr.

1100 kr.

Skolekjøkken (fire stasjoner)

1 150 kr.

2 150 kr.

Allrommet

650 kr.

1 100 kr.

Allrom og tekjøkken/kiosk

1 300 kr.

2 350 kr.

Allrom og skolekjøkken

1 800 kr.

3 250 kr.

Allrom, skolekjøkken og tekjøkken/kiosk

2 400 kr.

4 500 kr.

Hele skolen (unntatt idrettshall/gard./dusj)

Etter avtale

Etter avtale

Hele skolen (inkl. idrettshall/gard./dusj)

Etter avtale

Etter avtale

Hele idrettshallen, inkl. styrkerom, garderobe/dusj

2 500 kr.

4 000 kr.

Styrkerom med garderobe/dusj

1 250 kr.

2 400 kr.

 

Aktivitetshuset

Sal/møterom med kjøkken

1 300 kr.

2 450 kr.

 

 

Frivillige organisasjoner som har samarbeidsavtale med Hurdal kommune får låne lokaler gratis til sine ordinære aktiviteter, mot at de selv sørger for vakthold og rydding. Aktiviteter av stort omfang, lang varighet eller som er utenfor ordinære aktiviteter avtales særskilt, med utgangspunkt i ordinære takster.

Ved kollisjoner er det den som først har meldt ønske om bruk som får bruke lokalet, uavhengig av hvilken kategori de faller inn under.

For arrangementer av mer enn ett døgns varighet gjøres det egne avtaler, hvor det tas høyde for kostnader til tilsyn, vakthold og renhold. Rådmannen får delegert myndighet til å inngå slike avtaler, og kan delegere denne myndigheten videre.

Arrangementer i regi av skolens egne organer og Hurdal kommunes virksomheter har fri leie.

Søknadsskjema for leie av lokaler

Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangementer


Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 15.11.2016 15:13