Leie av lokaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Leie av kommunale bygg og anlegg

Hurdal kommune har utleie av følgende bygg:

Hurdal skole og kultursenter

Hurdal idrettshall

Hurdal aktivitetshus

 

Priser

Utleiesatser kommunale lokaler 2017

Type leie

Andre

Lokal, frivillig organisasjon uten samarbeidsavtale

 

INNTIL 5 TIMER

PER DØGN

INNTIL 5 TIMER

PER DØGN

 

Hurdal skole og kultursenter

Vanlig klasserom

448,-

897,-

337,-

673,-

Auditoriet/spesialrom

560,-

1121,-

421,-

841,-

Lydstudio

560,-

1121,-

421,-

841,-

Kun allrom

560,-

1121,-

421,-

841,-

Allrom, med tekjøkken/kiosk

1121,-

2242,-

841,-

1121,-

Allrom, med mat og helse-rom

1682,-

3363,-

1121,-

2242,-

Allrom, med mat og helse-rom og tekjøkken/kiosk

2242,-

4485,-

1682,-

3363,-

Hele skolen (unntatt idrettshall/gard./dusj)

4485,-

8969,-

3363,-

6726,-

Hele skolen (inkl. idrettshall/gard./dusj)

6166,-

12333,-

4205,-

8408,-

Hele idrettshallen, inkl. styrkerom, garderobe/dusj

1682,-

3363,-

1121,-

2242,-

Idrettshall, ekskl. styrkerom, inkl. garderobe/dusj

1121,-

2242,-

841,-

1682,-

Kun styrkerom, med garderobe/dusj

560,-

1121,-

421,-

841,-

 

Aktivitetshuset

Sal/møterom med kjøkken

1121,-

2185,-

841,-

1121,-

 

 

Frivillige organisasjoner som har samarbeidsavtale med Hurdal kommune får låne lokaler gratis til sine ordinære aktiviteter, mot at de selv sørger for vakthold og rydding. Aktiviteter av stort omfang, lang varighet eller som er utenfor ordinære aktiviteter avtales særskilt, med utgangspunkt i ordinære takster.

Ved kollisjoner er det den som først har meldt ønske om bruk som får bruke lokalet, uavhengig av hvilken kategori de faller inn under.

For arrangementer av mer enn ett døgns varighet gjøres det egne avtaler, hvor det tas høyde for kostnader til tilsyn, vakthold og renhold. Rådmannen får delegert myndighet til å inngå slike avtaler, og kan delegere denne myndigheten videre.

Arrangementer i regi av skolens egne organer og Hurdal kommunes virksomheter har fri leie.

Leie av private lokaler

Hurdal kirketun.

Kontakt: bh767@kirken.no

Skrukkelia Velhus

Kontakt: Rune Bonkerud, tlf 911 49 014, epost: rune.bonkerud@gmail.com

Dalheim.

Kontakt Reidar Quande, tlf 906 80 902, epost: quande@online.no

Søknadsskjema for leie av lokaler

Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangementer


Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 15.11.2016 15:13