Leie av lokaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Leie av kommunale bygg og anlegg

Hurdal kommune har utleie av følgende bygg:

Hurdal skole og kultursenter

Hurdal idrettshall

Hurdal aktivitetshus

Dalheim forsamlingslokale  

Priser

Utleiesatser kommunale lokaler 2017

Type leie

Andre

Lokal, frivillig organisasjon uten samarbeidsavtale

 

INNTIL 5 TIMER

PER DØGN

INNTIL 5 TIMER

PER DØGN

 

Hurdal skole og kultursenter

Vanlig klasserom

437,-

874,-

328,-

656,-

Auditoriet/spesialrom

546,-

1093,-

410,-

820,-

Lydstudio

546,-

1093,-

410,-

820,-

Kun allrom

546,-

1093,-

410,-

820,-

Allrom, med tekjøkken/kiosk

1093,-

2185,-

820,-

1093,-

Allrom, med mat og helse-rom

1639,-

3278,-

1093,-

2185,-

Allrom, med mat og helse-rom og tekjøkken/kiosk

2185,-

4371,-

1639,-

3278,-

Hele skolen (unntatt idrettshall/gard./dusj)

4371,-

8742,-

3278,-

6556,-

Hele skolen (inkl. idrettshall/gard./dusj)

6010,-

12020,-

4098,-

8195,-

Hele idrettshallen, inkl. styrkerom, garderobe/dusj

1639,-

3278,-

1093,-

2185,-

Idrettshall, ekskl. styrkerom, inkl. garderobe/dusj

1093,-

2185,-

820,-

1639,-

Kun styrkerom, med garderobe/dusj

546,-

1093,-

410,-

820,-

 

Aktivitetshuset

Sal/møterom med kjøkken

1093,-

2185,-

820,-

1093,-

 

Dalheim

Hele lokalet med kjøkken

1366,-

2732,-

820,-

1639,-

Storsalen med garderobe

1202,-

2404,-

874,-

1748,-

Kafeen med kjøkken

820,-

1639,-

546,-

1093,-

 

Frivillige organisasjoner som har samarbeidsavtale med Hurdal kommune får låne lokaler gratis til sine ordinære aktiviteter, mot at de selv sørger for vakthold og rydding. Aktiviteter av stort omfang, lang varighet eller som er utenfor ordinære aktiviteter avtales særskilt, med utgangspunkt i ordinære takster.

Ved kollisjoner er det den som først har meldt ønske om bruk som får bruke lokalet, uavhengig av hvilken kategori de faller inn under.

For arrangementer av mer enn ett døgns varighet gjøres det egne avtaler, hvor det tas høyde for kostnader til tilsyn, vakthold og renhold. Rådmannen får delegert myndighet til å inngå slike avtaler, og kan delegere denne myndigheten videre.

Arrangementer i regi av skolens egne organer og Hurdal kommunes virksomheter har fri leie.

Leie av private lokaler

Hurdal kirketun.

Kontakt: bh767@kirken.no

Skrukkelia Velhus

Kontakt: Rune Bonkerud, tlf 911 49 014, epost: rune.bonkerud@gmail.com

Søknadsskjema for leie av lokaler

 For spørsmål om utleie ta kontakt med servicetorget på tlf 66106610 eller epost: postmottak@hurdal.kommune.no


Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 15.11.2016 15:13