Innhold

Driftsstøtte til lag og foreninger

Retningslinjer for driftsstøtte til lag og foreninger

Søknadsskjema for å søke om driftsstøtte

Søknadsfristen er 1. mars

Driftstøtte til idrettslag

Retningslinjer for driftsstøtte til idrettslag

Søknadsskjema for å søke om driftsstøtte

Søknadsfristen er 1. mars.

Idrettsstipend

Forslag til kandidat sendes Hurdal idrettsråd v/ Trym Denvik.

Søknadsfristen er 1. november.

Kulturpris

Skjema for å foreslå kandidat til kulturpris

Frist for nominasjon til kulturpris er 1. november. 

Kulturprisen deles ut under VM spark utfor.

Spillemidler 

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmeside.

Om tilskuddsordningen: www.anleggsregister.no

Kommunedelplan for anlegg og områder til idrett og friluftsliv.pdf

 

Tilskudd til kulturarenaer

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Akershus.

Spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Arenaene skal fungere som kulturelle møtesteder for alle. Lokaler for øving og produksjon er berettiget til støtte på lik linje med saler for formidling.

Om ordningen

Søknadsfrist 20.januar. 


Publisert: 02.11.2016 13:17:07
Sist endret: 11.01.2021 13:08