Innhold

Tilskudd og støtteordninger

Hurdal kommune har følgende tilskudd og støtteordninger:

Driftsstøtte til lag og foreninger

Retningslinjer

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1. mars

Driftstøtte til idrettslag

Retningslinjer

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1. mars.

Idrettsstipend

Søknad om idrettsstipend er 1. november

Kulturpris

Frist for nominasjon til kulturpris er 1. november.

Kulturprisen deles ut under VM spark utfor.

 

Spillemidler 

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmeside.

Om tilskuddsordningen: www.anleggsregister.no

Kommunedelplan for anlegg og områder til idrett og friluftsliv.pdf

Søknadsfrister

Driftsstøtte til idrett: 1. april 2019.

Driftsstøtte lag og foreninger: 1.april 2019.

Søknader om driftsstøtte til lag/foreninger og idrett sendes:

Kulturkontoret

Minneåsvegen 3

2090 Hurdal.

Epost: postmottak@hurdal.kommune.no

 

Idrettsstipend: 1.November

Kulturpris: 1.November

 

Tilskuddsportalen

www.tilskuddsportalen.no


Publisert: 02.11.2016 13:17:07
Sist endret: 15.11.2016 15:13