Innhold

Driftsstøtte til lag og foreninger

Retningslinjer

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1. mars

Driftstøtte til idrettslag

Retningslinjer

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1. mars.

Idrettsstipend

Søknad om idrettsstipend er 1. november.

Forslag til kandidat sendes Hurdal idrettsråd v/ Trym Denvik. 

Kulturpris

Frist for nominasjon til kulturpris er 1. november.

Forslag til kandidat sendes Hurdal kommune.

Epost: postmottak@hurdal.kommune.no

Post: Minneåsvegen 3 2090 Hurdal

 

Kulturprisen deles ut under VM spark utfor.

 

Spillemidler 

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmeside.

Om tilskuddsordningen: www.anleggsregister.no

Kommunedelplan for anlegg og områder til idrett og friluftsliv.pdf

 


Publisert: 02.11.2016 13:17:07
Sist endret: 21.09.2020 10:35