Innhold

Prøvingsattest


For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret hos Skatteetaten.
Prøvingsattest bestiller dere hos Skatteetaten. Forventet behandlingstid hos Skatteetaten er vanligvis 2 til 3 uker.
Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no.
• Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.
• Dere skal sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi.
• Paret som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.Bestilling av vigsel


Ta kontakt med kommunen på 66 10 66 10 eller epost: postmottak@hurdal.kommune.no for bestilling av tid eller benytt skjema:


Digitalt skjema for bestilling av vigsel finner du i vår skjemaoversikt A-Å


Husk at original prøvingsattest fra folkeregisteret må leveres inn.

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Prøvingsattesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

Tid og sted

Vigselstidspunktet fastsettes etter avtale med brudeparet.

Vigsler i kommunal regi finner vanligvis sted i Rådhuset, mandag- fredag kl 08.00 – 17.00 

Vigsler kan gjennomføres på andre steder og tidspunkter etter særskilt avtale med vigsler.

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg i Rådhuset i kontortiden er gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.
Brudepar bosatt i andre kommuner kan vies i Hurdal mot betaling.
Vigsel ut over vanlig tid og sted gjennomføres mot betaling.
Priser:
Vigsel i Rådhuset utenfor kontortiden kr 700,-
Vigsel i Rådhuset for par bosatt i andre kommuner kr 700,-
Kostnader for vigsel andre steder beregnes ut fra reelle reise- og lønnskostnader.


Seremonien, vitner og språk


Seremonien tar om lag 15 minutter og gjennomføres av ordfører, varaordfører eller rådmann.
Formularet for borgerlig vigsel blir lest opp, og paret blir spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Vigselsprotokollen undertegnes etter seremonien. Det utstedes en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra Skatteetaten.
Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel.
Paret må vise legitimasjon før seremonien starter. Gyldig legitimasjon er gyldig pass eller norske førerkort og bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.
Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Hurdal kommune stille med vitner. Dette må avtales på forhånd.
Språk
Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk og dekke kostnaden.


Pynting av lokale, ringer, kunstnerisk innslag og fotografering


Det er mulig å avtale egen pynting av lokalet, som betales og gjøres av brudeparet selv.
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Dette må avtales før seremonien starter.
Dersom brudeparet ønsker kunstneriske innslag må dette avtales på forhånd med vigsler.
Fotografering kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Generelt


Kjønnsnøytral ekteskapslov
1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret. (ekstern lenke).

Nyttige lenker
Søknad til folkeregisteret om prøvingsattest
Ekteskapsloven
Forskrift om kommunale vigsler
Forskrift om registrering og melding av vigsel
Vedtak om borgerlig vigselsformular
Rundskriv Q-11/2017 om kommunale vigsler


Publisert: 13.12.2017 14:37:05
Sist endret: 16.04.2021 10:19