Innhold

Beredskapsplan

Hurdal kommunes overordnede beredskapsplan ble vedtatt av kommunestyret 25.02.2015.

Målet for kommunens beredskapsarbeid er å forebygge uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon, og dersom slike hendelser likevel inntreffer, forberede tiltak som minimaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur.

Overordnet beredskapsplan for Hurdal kommune

Atomberedskapsplan

Ønsker du informasjon om kommunens plan for atomberedskap er du velkommen til å ta kontakt med kommunens beredskapsansvarlige.

Beredskapsansvarlig kontaktinformasjon


Publisert: 07.12.2018 10:55:43
Sist endret: 07.12.2018 10:55