Innhold

Beredskapsplan

Hurdal kommunes overordnede plan for beredskap ble vedtatt av kommunestyret 25.02.2015.

Målet for kommunens plan for beredskap er å forebygge uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon. Dersom slike hendelser likevel inntreffer, er det viktig å forberede tiltak som minimaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur.

Overordnet plan for beredskap for Hurdal kommune

Pandemiplan

Tiltakskort for Hurdal kommune ved epidemi / pandemi

Planer for smittevern er en del av kommunenes plan for beredskap, og beskriver hvordan smittevern - beredskapen ivaretas. 

Plan for smittevern for Hurdal kommune

Plan for beredskap mot atomulykker

Ønsker du informasjon om kommunens plan for beredskap mot atomulykker er du velkommen til å ta kontakt med kommunens ansvarlige for beredskap.

Kontaktinformasjon til kommunens ansvarlige for beredskap 


Publisert: 07.12.2018 10:55:43
Sist endret: 20.04.2021 13:56