Innhold

Beredskapsplan

Beredskapsplanen er kommunens overordnede plan for håndtering av kriser og uønskede hendelser.

I Hurdal kommune har beredskapsleder det daglige oppfølgings- og koordineringsansvaret for kommunens beredskap. Dette innebærer å samordne det kommunale beredskapsarbeidet gjennom ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Virksomhetsledere i kommunen har ansvar for at det, der det er behov, utarbeides og vedlikeholdes beredskapsplaner innenfor eget område.

 

Plan for utdeling av jodtabletter 

Kommunene har et system som sikrer distribusjon av jodtabletter til barn og unge under 18 år, gravide og ammende.  Jodtabletter skal ikke tas med mindre du får beskjed fra nasjonale myndigheter.  

Jodtabletter kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker i nærheten. I slike tilfeller vil det gå ut en melding fra nasjonale myndigheter om at jodtabletter bør inntas. Tabletten er i hovedsak beregnet for befolkningen under 18 år, gravide og ammende. I noen tilfeller kan det være aktuelt for voksne mellom 18 og 40 år.  De over 40 år har svært liten risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen og trenger ikke ta jodtabletter.  

Merk at jodtabletter også er en del av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin egenberedskap. 

 

Plan for kriseledelse

De aller fleste kriser og uønskede hendelser håndteres av enheter som har dette som sin daglige oppgave. Dette er i tråd med ansvars-, nærhets-, og likhetsprinsippene.

Når hendelsene er av et visst omfang, eller krever tverrfaglig innsats, er det nødvendig å forsterke og koordinere arbeidet. Da etableres den kommunale kriseledelsen som ledes av Rådmann.

 

Kommunal beredskap

Kommuneorganisasjoner rår over store ressurser i form av personalressurser, kompetanse, bygg og anlegg. Det er et mål at kommunen skal være organisert på en slik måte at den er robust og i best mulig stand til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner.

 

Psykososialt kriseteam 

Kommunen har et eget psykososialt kriseteam som skal yte psykisk og sosial støtte ved ulykker og katastrofer. Kriseteamet er et tverrfaglig sammensatt team og har kompetanse innen akutt psykososialt arbeid med barn og voksne. Kriseteamet er en ressurs og støtte for de som rammes, og bistår inntil det ordinære støtteapparatet kan overta oppfølgingen.

Kontakt med det kommunale kriseteamet formidles via ulike instanser som:

    • Legevakt
    • Politi
    • Prest
    • Kommunens kriseledelse
    •  

Informasjon fra kommunen

Kriseinformasjon

Ved en uønsket hendelse hvor kommunen ønsker å informere innbyggerne vil vi forsøke å nå dere ved å informere på kommunens hjemmeside, sende informasjon via kommune Appen og/eller SMS varsling.

 

Nyttige lenker

http://www.dsb.no/

https://www.statsforvalteren.no/Oslo-og-Akershus/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/


Publisert: 03.03.2022 15:04:32
Sist endret: 07.03.2022 13:45