Innhold

All vaksinering skjer i regi av kommunen og det vil bli distribuert informasjon til de som skal få tilbud om vaksinen etter at beboere på institusjon har fått vaksinen.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle som tilbys vaksinen i Hurdal anbefales å ta den.

 

Vaksinering av innbyggere som er 65 år eller eldre

Innbyggere som er 65 år eller eldre vil motta brev med informasjon og tilbud om vaksine. I brevet er det informasjon om hvordan man går frem for å bestille time for vaksinering. 

Brevet kan leses her:

Informasjon og tilbud om koronavaksine til innbyggere 65 år og eldre i Hurdal kommune.

Status for vaksinering

Uke 9

Denne uken har kommunen mottatt AstraZeneca-vaksinen, som skal benyttes til prioritert helsepersonell under 65 år. Kommunen har startet med innkalling via SMS til personer dette gjelder, og vaksinestart er allerede i morgen. Dose 2 av denne vaksinen skal settes etter 9-12 uker.
Les mer  om vaksinen her: 

AstraZeneca vaksinen

Uke 8

Det er hittil satt 279 antall vaksiner, og 99 personer har mottatt dose 2.
Kommunen mottar 35 vaksinedoser i uke 9 og 30 vaksinedoser i uke 10 av Pfizer-vaksinen.
Dette går hovedsakelig til revaksinering.


I uke 9 og 10 mottar kommunen også AstraZeneca-vaksinen.
Alle AstraZeneca-doser til kommunen kan brukes på prioritert helsepersonell, inntil alt prioritert helsepersonell har fått 1. dose.

Mer informasjon om dette kommer.

 

Uke 7

Mottar 7 hetteglass og førstkommende fredag settes 42 doser, som går både til 1.dosevaksinering samt 2.dose.

Totalt er det satt 224 vaksiner, hvor av 53 personer er ferdigvaksinert.

Uke 6

Mottok 6 hetteglass denne uken. 

Uke 5

 

Totalt er 124 personer vaksinert, hvorav 100 har fått dose 1 og 24 er ferdig vaksinert. 

Uke 4

Denne uken er 12 personer vaksinert, 11 innbyggere og en helsepersonell.

12 personer på sykehjemmet og helsepersonell er også revaksinert denne uken. 

Hittil er det nå vaksinert 65 personer i kommunen, hvorav 12 er ferdig vaksinert. 

 

Uke 3

12 personer er vaksinert.

Uke 2

12 personer er vaksinert

Uke 1

12 personer vaksinert. 

 

Hvordan booker jeg tid for vaksinering?

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

 

Personer i risikogruppen

Er du mellom 18-64 og er i risikogruppene som er definert av FHI? Da vil kommunen kalle deg inn til vaksinering, og du trenger ikke ta kontakt med kommunen eller fastlegen for legeerklæring, timebestilling eller lignende.

Vær forberedt på at det kan ta tid før du blir tilbudt vaksine.

Vaksinasjonslokale

All vaksinering vil foregå på Frivillighetens hus, vis a vis Rådhuset. (Under gamle banken)

Du kan ha med deg en person/hjelper/pårørende om du har behov for det.

Har du behov for transport kan du gi  beskjed om dette når du blir kontaktet av kommunen. 

Pris for vaksinering

Regjeringen har besluttet at Covid-19 vaksine skal være gratis for alle. 

Prioritering av vaksinegrupper

Ved vaksinering mot covid-19, følger Hurdal kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering:

 1. Beboere i sykehjem og prioritert helsepersonell
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 1. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 2. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 3. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 4. Alder 55 – 64 uten underliggende sykdom
 5. Alder 45 – 54 uten underliggende sykdom

Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag 

 

Før du kommer til vaksinering

Du skal ikke møte opp dersom du er syk, har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon. 

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Husk å holde avstand og overholde smittevernregler.

Før vaksinering skal egenerklæringsskjema fylles ut. Dette fylles ut digitalt når du booker tid og er et kriterium for å møte opp. Her kan du lese egenerklæringen på bokmål, nynorsk, engelsk og samiske språk  

Bivirkninger av vaksinen

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.
Kilde: FHI 

Sjekkliste for vaksinasjon

Les gjennom sjekkliste for vaksinasjon før du ankommer vaksinasjonslokalet.

Sjekkliste for vaksinasjon

Skal barn ta vaksinen?

Personer under 18 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom.

Lenker

FHI - informasjon til befolkningen

FHI - prioritering av grupper

FHI - temaside for vaksinasjonsprogrammet


Publisert: 16.12.2020 13:21:50
Sist endret: 05.03.2021 14:33