Innhold

Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtar hvert år i desember en økonomiplan for de fire neste årene.

For å sikre god samordning av planarbeidet, har kommunen valgt å sammenstille kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjett og økonomiplan i ett dokument – Handlingsprogram.

Handlingsprogrammet skal bygge på kommuneplanens langsiktige del og videreføre sentrale vedtak som er gjort.

Årsbudsjettet er bindende og er et bevilgningsdokument som angir hvilke nettorammer kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året.

Økonomiplanen angir hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden, men er ikke bindende.  

Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Kommunestyrevedtak desember 2020

Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyrevedtak desember 2019

Handlingsprogram med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Priser og Gebyrer

Priser og gebyrer for de ulike enhetene i kommunen finner du her.


Publisert: 07.12.2018 14:51:04
Sist endret: 30.05.2022 13:45