• Hurdal
  • Politikk og organisasjon

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars-og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til rådmannen.Når ikke annet er besluttet, kan rådmannen delegere myndighet videre (subdelegere ) til ledere av ansvarsenhetene eller til andre.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 16.11.2016 12:52:14
Sist endret: 16.11.2016 13:11