Innhold

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars-og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til rådmannen.

Når ikke annet er besluttet kan rådmannen delegere myndighet videre (subdelegere ) til ledere av ansvarsenhetene eller til andre.

Delegeringsreglement Hurdal kommune


Publisert: 16.11.2016 12:52:14
Sist endret: 22.06.2020 10:08