Innhold

Digital post fra Hurdal kommune

Hurdal kommune benytter en elektronisk kommunikasjonsløsning som heter SvarUt og sender ut post elektronisk. Posten mottar du i din valgte digitale postkasse: Altinn, digipost eller eBoks.

Hva skjer om jeg ikke husker å åpne post digitalt?

Dersom du ikke har vært inne og åpnet posten mottatt i den elektroniske postkassen innen 40 timer (på virkedager) så blir posten ettersendt deg på papir. Det er dermed ingen fare for at du går glipp av viktig post.

Har du problemer med å åpne posten fra kommunen?

Gjelder spesielt post som leveres i Digipost og gjerne for de som har iPhone eler iPad som bruker Digipost-appen. Kan også oppstå i e-Boks og på andre mobiltelefoner og nettbrett. 

Rådet er å bruke en vanlig nettleser og gå til www.digipost.no (Digipost ) eller www.e-boks.no (e-Boks), istedenfor å bruke appen. Har du tilgang til  en PC er det ofte den beste løsningen for slik post. Husk at du alltid må logge inn via ID-porten, ikke med brukernavn og passordet som du kanskje bruker for å få post fra private avsendere.

Reservasjon

Dersom du vil nekte kommunen å benytte det digitale systemet i sin kommunikasjon til deg må du registrere deg i reservasjonsregisteret. Virksomheter kan ikke reservere seg.

Elektronisk faktura

Kommunale fakturaer blir sendt ut elektronisk og du mottar fakturaen i din valgte digitale postkasse på lik linje som all annen post fra kommunen.

Hvordan får jeg nettbank?

Du trenger en mobiltelefon eller datamaskin med tilgang til internett for å få tilgang til nettbank. Med disse verktøyene kan du gå inn på din banks nettside for å utføre alle banktjenester. På mobil har du også mulighet til å laste ned din bank sin app for enkel tilgang.

For å logge kunne inn må du også ha BankID, dette en kodebrikke / kodekort utstedt fra din bank. Etter at du har logget inn første gang kan du også aktivere BankID på mobil, da slipper du å huske på den separate kodebrikken.

Er du usikker på hvordan du oppretter nettbank, logger deg inn og benytter disse tjenestene anbefaler vi at du tar kontakt med din bank for veiledning.

Efaktura

Hurdal kommune anbefaler at du oppretter eFaktura-avtale i din bank.

Banken sender deg da varsel på SMS og/eller Epost så snart du mottar en ny faktura. Fakturaen finner du i nettbanken din, du kan se alle detaljer og også skrive den ut ved behov. Den eFaktura du mottar blir ikke belastet kontoen din før du bekrefter regningen. Med eFaktura slipper du å taste inn lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon, samtidig som du får endre beløp og forfallsdato ved behov.

Når du har aktivert en eFaktura avtale i banken din vil du motta alle fremtidige fakturaer fra Hurdal kommune direkte inn i nettbanken.

Hvordan oppretter jeg en eFakturaavtale?

Du oppretter eFakturaavtale inne i din nettbank.

Når du betaler en regning i mobilbank eller nettbank til noen som tilbyr eFaktura, får du spørsmål om du vil ha eFaktura. Ved å takke ja til denne løsningen mottar du automatisk alle fremtidige faktura fra denne bedriften direkte inn i din nettbank.

Noen banker lar deg også velge å automatisk opprette efaktura med alle mottakere som tilbyr dette. Ved å takke ja til dette vil de fleste fakturaer automatisk komme som eFaktura og du slipper å inngå avtale med hver enkelt mottaker.

Du har også anledning til å opprette eFaktura avtale med Hurdal kommune allerede før du har mottatt din første faktura. Dette gjør du ved å søke opp Hurdal kommune i listen over eFaktura tilbydere inne i din nettbank og godkjenne bruken av eFaktura der.

Ta kontakt med din bank dersom du ikke finner ut hvordan du oppretter eFakturaavtale. Kommunen kan ikke opprette slike bankavtaler for deg.

Jeg skal ikke lenger motta faktura fra Hurdal kommune

Det er viktig å huske på å slette eFaktura- og avtalegiro-avtalen i nettbanken når man ikke lenger skal ha faktura fra kommunen. Dette gjelder for eksempel hvis du har flyttet, eller har hatt barn i barnehagen/SFO.

Jeg har avtalegiro og ser ikke fakturaen min

Mange som benytter avtalegiro opplyser om at de opplever det vanskelig å se fakturaen og detaljene for beløpet som er påløpt. Avtalegiro betyr at faktura mottas inn i nettbanken og automatisk betales til forfall uten ytterligere godkjennelse.

Ønsker du å se din faktura i sin helhet anbefaler vi at du avslutter avtalegiroavtalen i din nettbank og går over til en eFaktura avtale. Med eFaktura vil du alltid kunne se fakturaen og detaljer for de prisene som legges til grunn, samtidig som betalingen kan gjennomføres ved et enkelt tastetrykk.


Publisert: 22.01.2019 14:16:03
Sist endret: 15.04.2021 14:24