Innhold

Formålet med forskriften er å sikre folkevalgte godtgjøring og utgiftsdekning i forbindelse med sine kommunale tillitsverv. Forskriften skal tydeliggjøre hvilke kriterier Hurdal kommune legger til grunn for slik godtgjøring og utgiftsdekning, og hvem som omfattes av ordningen.

Les forskrift om godtgjøring for folkevalgte på Lovdata 


Publisert: 26.05.2020 15:00:39
Sist endret: 26.05.2020 15:06