Innhold

Hurdal kommune kjøper årlig varer og tjenester for flere millioner kroner. For en best mulig ressursforvaltning skal alle innkjøp i kommunen være basert på konkurranse. 

Hurdal kommune deltar i det interkommunale innkjøpssamarbeidet på Øvre Romerike. (Øvre Romerike innkjøpssamarbeid, ØRIK)


Publisert: 30.05.2022 13:31:02
Sist endret: 30.05.2022 13:31