Innhold

Kommuneplan

Kommuneplanen i Hurdal kommune ble vedtatt av kommunestyret 13.06.2018.

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2040

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2040

Kart til kommuneplanens arealdel 2018 - 2040

Sentrumsplan

Områdeplan for Hurdal sentrum

Planprogram

Planprogram for kommuneplan 2017 - 2030 vedtatt av kommunestyret  19.10.2016.

Planprogram

Risiko og sårbarhetsanalyse

Kommunen har gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for å kartlegge planområdet til kommuneplanens arealdel

Risiko og sårbarhetsanalyse 2018 - 2040

Årsmelding

Årsmelding 2017


Publisert: 07.12.2018 11:37:56
Sist endret: 27.05.2021 14:35