Fremtidig Hurdal sentrum

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder Plan og miljø: Stig Nordli tlf: 90708856

Næringssjef: Henriette Rognlien tlf: 92085539

Hurdal sentrum skal bli en bærekraftig urban landsby med tydelig stedsidentitet. 
Områdeplanen for Hurdal er et styringsverktøy for tilflytting og vekst i kommunen, og sentrumsplanen skal reflektere kommunens overordnede verdier for bærekraftsatsing. Hovedpunkter er sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft, og folkehelse med aktivitet, mestring og livsglede. Det skal samarbeides internt og eksternt med ulike aktører.