Innhold

Kommune-Kari         

Dersom du har spørsmål om kommunale tjenester kan det være raskest å spørre vårt chatrobot Kommune-Kari først. Hun kan svare deg hele døgnet.

Du finner henne på vår forside, og nede i høyre hjørne på alle sider du åpner derfra.

Kari er hele tiden under opplæring, og gi henne gjerne tommelen ned hvis hun ikke kan svare deg, slik at punktet kan forbedres. 

epost

Vanlig epost:  

postmottak@hurdal.kommune.no.

VIKTIG! sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post. Postmottak sørger for å registrere din henvendelse og sette den til rett saksbehandler.

Sikker sending:

Sikker sending til Hurdal kommune

Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss. Her kan du også sende dokumenter som inneholder inneholder sensitive opplysninger. Etter å ha logget inn med din elektroniske ID vil du bli ført videre inn i et kontaktskjema som er enkelt å fylle ut. 

Dette kontaktskjemaet er knyttet direkte opp mot vårt arkivsystem og din henvendelse vil derfor bli overført direkte på en meget trygg måte. 

 

Kommunens apper og facebook

Aktuelle kanaler til kommunen : Hurdal kommune-appen  , Renovasjonsapp Borgermelding, og facebook,

Last ned de som er aktuelle for deg, og du kan både finne og sende informasjon fortløpende.  

Telefon til kommunen

Sentralbord telefon 66 10 66 10 . Vårt sentralbord er betjent kl. 10.00-14.00 mandag - fredag. 

Vi har lagt om til en ny sentralbordløsning. Når du ringer til sentralbordet vil du få en rekke tastevalg, som gjør at du settes over til riktige kontaktpersoner. Tastevalgene sender deg videre i en "ringesløyfe" slik at dersom førstevalget av kontaktperson ikke er tilgjengelig, sendes du videre til neste person på lista i gjeldende sløyfe. 

 

Postadresse

Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 HURDAL

Fakturaadresse

Hurdal kommune ønsker faktura tilsendt i EHF-format til org.nr. 939 780 777. I feltet deres referanse skal det stå et 5-sifret ansvarsnummer, her finner du ansvarsnummer.

Dersom det ikke er mulig å sende i EHF-format kan faktura ( med ansvarsnummer) sendes til følgende epost: regnskap@hurdal.kommune.no

Kontonummer

Bankkonto: 8601 68 33187

Vakttelefoner

Barnevernvakten

Barnevernvakten kan kontaktes på telefon: 64 99 32 70

Vann og Avløp

Ved akutte situasjoner kan vakttelefon for kommunalt vann og avløp nås direkte på mobil: 952 72 754

Skadet vilt

Melding om skadet vilt skal meldes inn på mobil: 950 56 886

Beitedyr

Melding vedrørende beitedyr i Hurdal.

Vestsiden og i sentrum til mobil: 415 45 521

Østsiden/Eidsvoll beitelag til mobil: 469 51 919

Hurdal beitelag kan kontaktes på mobil: 415 45 521 for henvendelser angående beitedyr i hele kommunen.


Publisert: 25.10.2017 11:03:05
Sist endret: 20.11.2020 13:23