Innhold

Organisasjonskart

Administrasjonen:

Kjetil Kokkim er rådmann i Hurdal kommune

Rådmannens ledergruppe:

Grethe Bakken - personalsjef 

Henriette Rognlien - virksomhetsleder for Service og utvikling

Natalia Boyle - økonomisjef

Stig Nordli - virksomhetsleder for Plan og miljø

Kommuneoverlege

Vikarierende kommuneoverlege Unni Berit Skjervheim

Øvrige virksomhetsledere 

Edgar Nordhus - virksomhetsleder for Eiendom og prosjekt

Live Teksum Thon - virksomhetsleder for Heldøgns omsorg

Connie Strand - konstituert virksomhetsleder for Hjemmebaserte tjenester

Hilde Kristin Sæves - virksomhetsleder for Tilrettelagte tjenester

May Kristin Solberg - virksomhetsleder for NAV

Heidi Bjørtomt - virksomhetsleder for Hurdal barnehage

Kari Øgar Rastad - virksomhetsleder for HUSK

Marie Lovise Steffens - virksomhetsleder for Barnevern

 

Ordfører

Paul Johan Moltzau er ordfører i Hurdal kommune.

Varaordfører

Gunne Morgan Knai er varaordfører i Hurdal kommune.

Bilde av varaordfører

 


Publisert: 14.03.2019 13:30:58
Sist endret: 02.04.2020 12:54