Innhold

Ordfører

Paul Johan Moltzau er ordfører i Hurdal kommune.

Varaordfører

Gunne Morgan Knai er varaordfører i Hurdal kommune.

Bilde av varaordfører

Rådmann

Kjetil Kokkim er rådmann i Hurdal kommune

Organisasjonskart Hurdal kommune

Administrasjonen:

Rådmannens stab

Natalia Boyle - stabsleder/økonomisjef

Grethe Bakken - avdelingsleder for Personal og organisasjon  

Henriette Rognlien - virksomhetsleder for Utvikling og kommunikasjon

Hanne-Margrethe Engen - avdelingsleder for Regnskap

Unni Berit Skjervheim - vikarierende kommuneoverlege 

Dyveke Vaagen - kommunepsykolog 

Torge Øverli - digitaliseringsansvarlig og TQM rådgiver

Marianne Kaland Flage - rådgiver for helse og omsorg 

Øvrige virksomheter og ledere 

Stig Nordli - virksomhetsleder for Plan og miljø

Maria Langnes - virksomhetsleder for Eiendom og prosjekt

Gunn-Frøydis Holtet - virksomhetsleder for Helse og omsorg

Connie Strand - avdelingsleder for Hjemmebaserte tjenester

Nina Kristine Svendsen - avdelingsleder for Heldøgnstjenester

Hilde Kristin Sæves - virksomhetsleder for Tilrettelagte tjenester

May Kristin Solberg - virksomhetsleder for NAV

Heidi Bjørtomt - virksomhetsleder for Oppvekst

Marie Lovise Steffens - virksomhetsleder for Barnevern


Publisert: 14.03.2019 13:30:58
Sist endret: 03.11.2020 15:22