Innhold

Organisasjonskart

Administrasjonen:

Kjetil Kokkim er rådmann i Hurdal kommune

Personalsjef

Leder for Service og utvikling

Økonomisjef

Kommuneoverlege

 

Virksomhetsleder for Plan og miljø

Virksomhetsleder for Eiendom og prosjekt

Virksomhetsleder for Heldøgns omsorg

Virksomhetsleder for Hjemmebaserte tjenester

Virksomhetsleder for NAV

Virksomhetsleder for Hurdal barnehage

Virksomhetsleder for HUSK

Virksomhetsleder for Barnevern

Virksomhetsleder for Tilrettelagte tjenester

Ordfører

Paul Johan Moltzau er ordfører i Hurdal kommune.

Varaordfører

Gunne Morgan Knai er varaordfører i Hurdal kommune.

Bilde av varaordfører

Digital post

Hurdal kommune sender ut brev og faktura elektronisk.

Les mer om digital post her


Publisert: 14.03.2019 13:30:58
Sist endret: 14.03.2019 13:30