Innhold

Administrasjonsutvalget

Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer


Publisert: 07.04.2021 09:36:41
Sist endret: 25.10.2023 12:54