Innhold

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen som skal forelegges alle saker som har vesentlig betydning for levekårene for de eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon og kan ta initiativ til tiltak som kan bedre denne.

Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperioden.

Eldrerådet er opprettet i henhold til kommuneloven.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Tilleggsdokumenter

Tilleggsdokumenter 2021


Publisert: 07.04.2021 09:38:19
Sist endret: 14.10.2021 12:34