Innhold

Formannskapet

Formannskapet består av 5 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet ledes av ordføreren.

Formannskapet er kommunestyrets koordinerende og forberedende organ, og har i tillegg myndighet i hastesaker og delegert myndighet på en rekke områder, blant annet det økonomiske og administrative.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

 

Publisert: 07.04.2021 09:34:05
Sist endret: 25.10.2023 12:45