Innhold

Kommunestyret

Kommunestyret består av 17 medlemmer, valgt for fire år. Dette er Hurdal kommunes øverste besluttende organ, med overordnet ansvar for hele Hurdal kommunes virksomhet.

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som gjelder kommunen, med mindre myndigheten i lov er plassert annet sted. Kommunestyret kan til en viss grad delegere sin myndighet, strukturelt eller i enkeltsaker. Denne myndigheten kan tilbakekalles, når kommunestyret finner det formålstjenlig.

Møter i kommunestyret ledes av ordføreren.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

 

Publisert: 07.04.2021 09:32:41
Sist endret: 25.10.2023 12:46