Innhold

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette generelle
tilsynsansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver.

Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velges også leder og nestleder.

Vikus (Viken kontrollutvalgssekretariat) er sekretær for alle kontrollutvalgene i Viken.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer


Publisert: 07.04.2021 09:39:47
Sist endret: 25.10.2023 12:55