Innhold

Levekårsutvalget

Levekårsutvalget består av 5 medlemmer, valgt av kommunestyret. Levekårsutvalget er et fast utvalg etter kommunelovens § 5-7, og har delegert myndighet på flere felt. Levekårsutvalget er også et forberedende organ for kommunestyret på sine saksområder.

I hovedsak er levekårsutvalgets saksfelt alle problemstillinger knyttet til velferdstilbud, slik som helse og omsorgs, oppvekst og kultur.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Tilleggsdokumenter

Tilleggsdokumenter 2021


Publisert: 07.04.2021 09:35:13
Sist endret: 14.10.2021 12:32