Innhold

Plan og næringsutvalget

Plan og næringsutvalget består av 5 medlemmer, valgt av kommunestyret. Plan- og næringsutvalget er et fast utvalg etter kommunelovens § 5-7, og har delegert myndighet på flere felt. Plan- og næringsutvalget er også et forberedende organ for kommunestyret på sine saksområder.

I hovedsak er plan- og næringsutvalgets saksfelt alle problemstillinger knyttet til plan, bygg, naturforvaltning, og næring.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

 

Publisert: 07.04.2021 09:35:58
Sist endret: 25.10.2023 12:47