Innhold

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har fem medlemmer valgt av kommunestyret, og skal være et organ for bred, tilgjengelig og åpen medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Rådet oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperioden.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opprettet i henhold til kommuneloven.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Tilleggsdokumenter

Tilleggsdokumenter 2021


Publisert: 07.04.2021 09:39:01
Sist endret: 29.12.2022 11:42