Innhold

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen som skal forelegges alle saker som har vesentlig betydning for barn og unge. Ungdomsrådet kan selv ta opp saker som gjelder barn og unges situasjon og kan ta initiativ til tiltak som kan bedre denne.

Ungdomsrådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer. Ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret og velges for år av gangen. 

Ungdomsrådet er opprettet i henhold til kommuneloven.

Koordinator for Ungdomsrådet er Lise Lotte Solberg.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer.


Publisert: 07.04.2021 09:40:25
Sist endret: 14.10.2021 12:58